Close search

Mozek má svá pravidla. Co můžete udělat pro svůj mentální výkon teď hned?

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Lidský mozek je složitý systém, který pracuje na základě určitých principů. Mnoho z nich je předmětem vědeckého zkoumání. A přestože hlubiny mozku stále zahaluje tajemství, kognitivní procesy, učení, přemýšlení nebo paměť jsou relativně prozkoumané procesy. A tak se dá na základě vědeckých studií optimalizovat vlastní mentální výkon.

Jde o jednoduchá pravidla, která odpovídají principům fungování mozku. Pokud je dodržíte, bude mozek fungovat efektivněji.

Multitasking

Dříve se mělo za to, že mozek zvládá multitasking. Proto mělo vyšším výkonům přispět dělání několika úkolů najednou. Nejnovější výzkumy však dokazují, že mozek nepracuje při multitaskingu optimálně. Pro efektivní fungování kognitivních procesů je třeba plná pozornost na jeden podnět – novou informaci. Mentální výkon tedy můžete ihned zlepšit tak, že eliminujete multitasking.

Pozornost

Problémy s pamětí nebo neschopnost učení mají nezřídka původ v nízké koncentraci na daný problém. Příčinou může být množství podnětů, které naši pozornost narušují. V současnosti jde zejména o sociální sítě a moderní technologie obecně, jak dokazuje výzkum společnosti Microsoft. Souvisí to i se zmiňovaným multitaskingem.

Tím nejjednodušším, co můžeme udělat pro svůj mentální výkon, je omezit rušivé vlivy, například vypnout sociální sítě. K těm nejvýraznějším rušitelům pozornosti patří také hluk, nepořádek nebo špatné osvětlení. Vše se dá vylepšit.

Pozornost, koncentrace je dovednost, proto ji lze posilovat vhodným tréninkem. Takovým tréninkem je například meditace nebo techniky mindfulness.

Motivace

Pozornost, a tím i schopnost zpracovat a uchovat v paměti dané informace, je ve velké míře závislá na motivaci. Pokud víme, proč se něčemu věnujeme, mnohem snáze na to zaměříme svoji pozornost. Dle psychologů je skutečným hnacím motorem motivace vnitřní. Ta nastupuje v případě, že člověk dělá něco, co ho baví, co ho zajímá a dává mu smysl. Velkou roli hraje také otázka přínosu.

„Proč se věnuji zrovna tomuto, co mi to přinese, čeho tím chci dosáhnout?“ Stanovení konkrétních cílů a odměny mohou mentální výkon posunout do zcela nových sfér.

Co je třeba udělat pro úspěch? Jak podpořit své mentální výkony? Více objasňuje fotogalerie.

Literatura

Reinhaus, D. Techniky učení: Jak se snadněji učit a více si pamatovat. Praha: Grada, 2013.

Kolektiv autorů. Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace. Praha: Grada, 2019.

Nejčtenější články