Close search

Mnemotechniky a trénink paměti: I mozek se dá vycvičit

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Paměť potřebujeme všichni, nejenom studenti. Bez paměti by nikdo z nás nemohl vést běžný život, neobstál by ani u sebemenších výzev, kterým každý den čelíme. Paměť je úzce propojena s myšlením, a tak je předpokladem pro úspěch v jakékoliv cílevědomé činnosti. Tréninkem lze fungování paměti relativně jednoduše zlepšit. Možností a metod je přitom nespočet.

Mnemotechniky

Mnemotechniky jsou techniky, které pomáhají paměti tím, že jí předkládají informace v té nejsnáze zapamatovatelné podobě. Čerpají z vědomostí o fungování mozku. Mozek si pamatuje to, co považuje za významné. Musíme mu tedy informace k zapamatování předložit tak, aby je za významné považoval.

„Mozek si nejsnáze zapamatuje zajímavé, emotivně laděné informace, informace spojené s nějakým zážitkem nebo silným smyslovým vjemem. Lépe se pamatují věci, které si dokážeme představit,“ popisuje Mgr. Věra Suchomelová, certifikovaná trenérka paměti, členka České společnosti pro trénování paměti a mozkový joggink.

Mnemotechniky umožňují účelně uložit do dlouhodobé paměti jakoukoliv informaci, kterou si chceme zapamatovat. Jsou založeny na principu asociace něčeho, co se pamatuje špatně, ale pamatovat si to chceme, s něčím, co se pamatuje dobře.

Protože každý člověk vnímá vnější podněty individuálně, neexistuje jedna nejlepší technika. Každý si musí najít tu, která mu vyhovuje. Může to být třeba technika Rosenbaum, pojmenovaná podle amerického žurnalisty Davida Rosenbauma.

Rosenbaumova technika

Rosenbaumova technika slouží k třídění důležitých a nedůležitých informací. Předkládá postup, jak uspořádat informace k zapamatování tak, aby se co nejpohodlněji vryly do paměti. Dochází k utřídění informací, vlastních poznámek i celé mysli. Jednoduše jde o tři základní kroky:

  • Nejprve rozdělíme informace do logických celků, například stránek, každou očíslujeme.
  • V každém celku označíme nejdůležitější informace.
  • Zvlášť ze všech logických celků sestavíme seznam těch nejdůležitějších informací včetně číselného označení sekcí.

Vyzkoušet můžete další mnemotechnické pomůcky. Jejich přehled najdete ve fotogalerii. Jednou z těch nejvyužívanějších je metoda loci, metoda stará tisíce let, kterou i dnes hojně využívají paměťoví šampioni.

PODÍVEJTE SE DO GALERIE: 

Literatura

Sternberg, R. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002.

Karsten, G., Karsten, M. Úspěšná paměť: Trénujte svůj mozek se světovými šampiony. Praha: BizBooks, 2014.

Buzan, T. Trénink paměti. Praha: BizBooks, 2013.

Nejčtenější články