Close search

Všichni jsme jako ovce. Tlaku společnosti se prostě nedá uniknout

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Rádi bychom věřili tomu, že jednáme podle svého vlastního přesvědčení. Myslíme si, že náš úsudek je nezávislý a naše rozhodování racionální. Nepodlehnout společenským trendům a sociálnímu tlaku ovšem vyžaduje velkou dávku odvahy. Vybočit z davu znamená ohrozit své společenské postavení a to si troufne jen málokdo.

Jak snadno podléháme ostatním? Snadno!

Ať chceme, nebo ne, jsme společenští tvorové, od pradávna žijeme ve skupinách a jen díky spolupráci jsme jako živočišný druh dokázali přežít. Konformita, tzn. akceptace sociálních vlivů a ztotožnění se s pravidly naší sociální skupiny – je nám lidem přirozená.

O tom, jak vysoce podléháme tlaku svého okolí, svědčí mnoho experimentů. Již ve třicátých letech minulého století to potvrdily tzv. Sherifovy experimenty. Doslova brutální poslušnost deklaroval kontroverzní Milfordův experiment, jeden z nejznámějších experimentů vůbec. Aschův test konformity však přinesl zásadní zjištění o tom, že se přizpůsobujeme ostatním dokonce i zcela dobrovolně.

Konformita se projevuje i tehdy, pokud na nás nikdo nijak netlačí, jenom proto, že nechceme vyčnívat z davu. Podléháme objektivně špatným názorům svého okolí i přesto, že sami známe správné řešení. Takové závěry přinesl Aschův experiment. Zní to děsivě? Vysvětlení je však naprosto logické...

Nikdo z nás nechce být na okraji společnosti

Vnitřními pohnutkami konformity je snaha zapadnout a vyhovět zavedeným normám. Částečně je to dáno oprávněným strachem, neboť každý odlišný názor je skupinou vnímán jako ohrožení. A dle toho se k lidem s odlišnými názory skupina chová.

Motivem ke konformnímu jednání je však také snaha zalíbit se jiným, touha po respektu a přijetí, zvlášť u těch, ke kterým máme citový vztah.

Čím více je skupina soudržná, tím hůř se v ní prosazují vlastní názory, tím vyšší tlak na člověka vyvíjí. Důvodem je také tzv. normativní sociální vliv, který ve své studii definovali Morton Deutsch a Harold Gerard. Podstatou je potřeba mít pravdu.

Jednou z příčin konformity je i nejistota člověka, který pak hledá jistotu u jiných. Více se dozvíte ve fotogalerii.

PODÍVEJTE SE DO GALERIE A DOZVÍTE SE O SOBĚ VÍC! 

Literatura:

Výrost, J., Slaměník I. Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008.

Fischer, S., Škoda, J. Sociální patologie: Závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. Praha: Grada, 2014.

Urban, L. Sociologie trochu jinak. Praha, Grada, 2011.

Nejčtenější články