Close search

Kladné stránky negativních emocí. Jak nám může být užitečný hněv, smutek nebo strach?

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Vyjadřování emocí je charakteristickým rysem člověka. Zatímco pozitivní emoce zpravidla všichni nadšeně vítáme, ty negativní prožíváme těžko. Mnohdy je raději potlačujeme, jenže to je pak zdrojem vnitřního napětí. Nevyjádřené emoce se dřív nebo později projeví, nekontrolovaně a v nejméně vhodné chvíli. Někdy se projeví i jako tělesné onemocnění. Proto bychom měli svým emocím dávat průchod, a to i těm negativním.

Emoce souvisí s přítomností, odrážejí situace, které aktuálně prožíváme. Pomáhají nám zvládnout i nepříjemné, potenciálně nebezpečné situace. Jednou z primárních funkcí emocí je umožnit člověku přežít.

Emoce přicházejí a odcházejí

Hněv, strach nebo úzkosti v krizové chvíli pomáhaly mobilizovat všechny síly a soustředit se na boj nebo na útěk. Jsou motorem k akci, ale i motivací k dlouhodobému jednání. Hněv nás může motivovat k dosažení cílů. Smutek nás vede k vnitřnímu klidu a rozjímání. Strach zase může být užitečný tím, že lépe zajistíme vlastní bezpečnost.

Právě negativní emoce nás mohou přivést k důležitému sebepoznání, nutí nás zaměřit pozornost tam, kde je to skutečně potřeba. Jak říká americký psycholog Jonathan Adler: "Jedním ze stěžejních důvodů, proč člověk pociťuje emoce, je to, že mu umožňují poučit se z vlastních zkušeností.“

Příležitost pro osobní rozvoj

Současná společnost je zaměřena na výkon a úspěch. Ze všech stran pociťujeme tlak na to, abychom byli vždy dobře naladění, usměvaví a pozitivní. Jako by negativní emoce nebyly součástí spektra lidských emocí, jako by život neměl i své stinné stránky. Předpokladem psychického zdraví je přitom umět přijímat všechny své emoce. Jedině tak se lze dostat k psychické pohodě, celistvosti a rovnováze. Právě proto je také jedním z cílů psychoterapie naučit pacienta přijmout, rozeznat a prožívat emoce, jak ty pozitivní, tak ty negativní.

„Přijmout život tak, jak je, v celé jeho šíři, je cestou k psychické vyrovnanosti,“ říká psycholog Jonathan Adler a svá slova potvrzuje i experimenty. Adler společně s Halem Herhfieldem z Univerzity New York zkoumali spojení mezi emocemi a psychickou pohodou. Z jejich experimentů vyplynulo, že celková spokojenost je dána pozitivními i negativními pocity. I když člověk třeba pociťuje smutek, důležité je, že cítí i naději a věří, že své problémy vyřeší.

POTLAČUJETE SVÉ EMOCE? FOTOGALERIE VÁM OBJASNÍ, PROČ TO NEDĚLAT:

Nejčtenější články

Zavří­t reklamu