Close search

Kariérní rádce: Tři dovednosti, které vždy stojí za to si zlepšit

Pixabay Zdroj: Pixabay

Pokud jde o kariérní dovednosti, většina lidí má zaměření pouze na ty schopnosti, které se vztahují ke konkrétní kariéře. I když tyto specializované dovednosti dávají smysl, mohou být někdy poněkud omezující - například, pokud si přejete v budoucnu změnit pracovní uplatnění, pak vždy existuje šance, že vaše stávající dovednosti nebudou pasovat do nového oboru.

Je tedy dobré nezlepšovat jen své současné konkrétní dovednosti, ale zaměřit se i na odvětví, která tady budou vždy potřeba. Bez ohledu na to, v jaké oblasti pracujete, může to být velmi přínosné. Níže uvádíme podrobnosti o třech dovednostech - zejména o těch, které vždy stojí za rozvíjení, aby byla vaše budoucí kariéra co možná nejvíce otevřená všem oborům.

Vedení lidí

Vedení lidských zdrojů je věčně užitečná dovednost, která se zaměřuje například na nábor manažerů ve všech průmyslových odvětvích. Vedení lidí je bohužel také velmi náročné, zvláště pokud jste plachá či introvertní osoba. Je však důležité si uvědomit, že vedení lidí není nutně vrozené. Může být vyvíjeno a podporováno, takže si tato dovednost zaslouží investice do kurzů, jako je program absolventa vedoucích pracovníků. Zlepšením vašich vedoucích schopností a budováním sebevědomí na pracovišti je vaše budoucí kariéra ještě více rozvětvená.

Komunikace

Komunikace byla vždy rozhodující pro podnikání, a o to více v době internetu, kdy se stále větší počet lidí rozhoduje pracovat na dálku - a proto je třeba účinně komunikovat přes celou řadu různých kanálů. Při zlepšování komunikačních schopností se zaměřte na dvě oblasti: psaní a poslech. Pokud se snažíte zlepšit vaše psací schopnosti, zaměřte se na stručnost. Učte se vyjádřit jen to, co je důležité, a eliminujte zbytečná slova. Pokud jde o poslech, stojí za to dozvědět se více o aktivním naslouchání - můžete vyzkoušet techniku na přátelích a rodině, abyste v tomto ohledu vylepšili vaše dovednosti.

Organizace času

Schopnost efektivně řídit váš čas během pracovního dne je zásadní. Přímo ovlivňuje vaši úroveň produktivity, a tím i schopnost zapůsobit na šéfa - bez ohledu na to, v jakém odvětví pracujete. Bohužel řízení času je také nesmírně náročné. Rozptylují nás kolegové, zpožďujeme se tím, že elektronické přístroje nefungují, nebo musíme čekat na to, než ostatní dokončí úkoly, abychom mohli pokračovat - a tyto prvky jsou z velké části mimo naši kontrolu.

Existuje ovšem jeden aspekt řízení času, který lze ovládat - prokrastinace. Tím, že se naučíte vyhnout prokrastinaci, by se vaše schopnost řídit čas strávený na pracovišti měl výrazně zlepšit, a vaši současní a budoucí zaměstnavatelé budou určitě zaujati vašimi výsledky.

Na závěr

Zaměření se na budování dovedností relevantních pro odvětví, v němž právě pracujete, je samozřejmě nesmírně přínosné. Dalším rozšiřováním a prohloubením univerzálních dovedností se však můžete otevřít novým možnostem - a chcete-li v budoucnu zkoumat různé pracovní pozice a odvětví, budete k tomu dobře připraveni.

Nejčtenější články