Close search

Toužíte po vědění? Podle expertů existují tři základní styly, jak se učit

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Každý z nás je jedinečný a má také jedinečný styl učení. Z mnoha technik a metod si každý musí individuálně zvolit tu, která mu vyhovuje nejvíce. Přesto se dají styly učení rozdělit podle zapojených smyslů do třech hlavních stylů. Podle konkrétního stylu, který je člověku vlastní, se pak vyplatí upravit konkrétní způsob učení.

Bude efektivní zejména při učení nových informací, ale znalost těchto stylů využijete také v komunikaci s lidmi. Jaký je váš styl?

1. Vizuální styl

Většina lidí náleží k vizuálnímu, zrakovému studijnímu typu. Tito lidé si nejlépe zapamatují to, co vidí. Spoléhají se především na zrakové schopnosti a pozorování. Mají problém rozumět mluvenému slovu, pokud nevidí ústa mluvčího. Při učení jim přijdou vhod ilustrace, obrázky, schémata. Vyhovují jim myšlenkové mapy.

Zrakový studijní typ charakterizuje rychlá mluva, omezená řeč těla a přemýšlení v obrazech. Většinou se mu daří v předmětech, jako je matematika či fyzika.

2. Auditivní styl

Pokud si informace zapamatujete nejlépe prostřednictvím verbálního výkladu, přednášky, podcastu apod., nejspíš budete auditivní studijní typ. Učení vám lépe půjde prostřednictvím čtení nahlas a verbálního opakování.

Tento typ lze rozpoznat díky melodickému hlasu, intonaci a rytmické mluvě. Často se vyžívá v hudbě, ale je také velmi citlivý na nepřiměřený hluk při učení.

3. Kinestetický styl

Kinestetický, také taktilní studijní typ potřebuje při učení pohyb. Do učení zapojuje celé tělo, neustále mění pozice. Nejlépe si zapamatuje to, co skutečně zažil. Svědčí mu praktické procvičování. Při čtení text zvýrazňuje, při výkladu si dělá poznámky.

Kinestetický typ je typický výraznou gestikulací, pohyby těla, impulzivností. Na přemýšlení však potřebuje čas. Kinestetický člověk se vyžívá v kontaktu s druhými lidmi.

Nejde jen o učení

Konkrétní učební styl definuje člověka i po komunikační stránce. Znát svůj styl a také styl svého protějšku výrazně napomáhá mezilidské interakci. Jde i o porozumění mezi lidmi. „Když víme, jakým způsobem člověk přemýšlí a jaká komunikace je mu vlastní, snáze se na jeho vyjadřování naladíme. Komunikace pak bude oboustranně příjemnější a efektivnější,“ vysvětluje Andrea Novotná na serveru Psychologie.cz.

Všichni využíváme v různé míře všechny své smysly. Nikdo z nás není zcela vyhraněný typ. Nakonec i při učení můžeme vyzkoušet metody z jiného smyslového spektra, například metody, které sedí kinestetikovi.

KINESTETICKÉ METODY A TRIKY, JAK SE UČIT, NAJDETE V GALERII: 

Literatura

Reinhaus, D. Techniky učení: Jak se snadněji učit a více si pamatovat. Praha: Grada, 2013.

Nejčtenější články