Close search

Deprese není jen jedna. Jaké druhy deprese existují?

Pixabay Zdroj: Pixabay

Deprese, depresivní porucha je závažné psychické onemocnění, přestože se v praxi nezřídka zlehčuje výroky typu „mám depku“. Mít depresi znamená trpět poruchou nálady, černými myšlenkami, pocity smutku a beznaděje. Je toho však ještě mnohem víc.

Charakteristickým rysem deprese je změna nálady. Je to také jedna z afektivních poruch - poruch nálady. Dochází ke změnám v mozku, které se projevují nejenom na úrovni pocitů a myšlenek, ale i na úrovni tělesné.

Jaké jsou projevy deprese?

Dochází k poklesu motivace k běžným činnostem, snížené mentální i tělesné výkonnosti. Dostavují se poruchy koncentrace, zhoršená paměť i nebezpečné sebevražedné myšlenky. Člověk pociťuje únavu, pokles energie, nezřídka provázený také nejrůznějšími bolestmi. Dokonce definujeme i tzv. larvovanou (maskovanou) depresi, depresi těla, kdy se dostavují pouze tělesné projevy.

Deprese žen a deprese mužů

Dle statistik postihne depresivní porucha během života téměř každou čtvrtou ženu a téměř každého osmého muže. Ženy tedy postihuje až dvakrát častěji než muže. Svůj podíl na tom mají i poporodní deprese nebo postmenopauzální deprese, které logicky postihují jenom ženy.

Přestože deprese statisticky postihuje nejčastěji osoby ve věku mezi 25 a 50 léty, známe i tzv. depresi pozdního věku, depresi ve stáří. Tato porucha se vztahuje na pacienty starší 65 let.

Deprese dle ročního období

Na vzniku deprese se podílí více faktorů. Svoji roli hrají genetické predispozice. Nezřídka však nemoc přichází v souvislosti s psychosociálními faktory či v důsledku psychické zátěže. Odráží i aktuální životní podmínky. Projevy deprese zrcadlí i změny počasí, proto je také častější v období, kdy je chladnější počasí a méně slunečních paprsků. Odborníci dokonce definují pojem zimní smutek nebo zimní deprese, nazývaná také sezónní afektivní porucha.

Deprese dle závažnosti

Dle závažnosti dělíme depresi na mírnou, středně těžkou a těžkou. Těžká depresivní porucha může být provázena i psychotickými příznaky, jako jsou bludy a halucinace. Ty nejhorší případy jsou typické i sebevražednými sklony, tedy přímo ohrožují život postiženého. I ty nejtěžší deprese se však dají léčit. Léčba deprese, které předchází odborná diagnóza, spočívá především ve farmakoterapii a psychoterapii.

KOLEM DEPRESE PANUJE CELÁ ŘADA MÝTŮ. NEJČASTĚJŠÍ MÝTY VÁM PŘEDSTAVÍ FOTOGALERIE:

Literatura:

Praško, Ján a kol.: Depresivní porucha a jak ji překonat. Praha: Galén, 2012.

Praško, Ján a kol.: Deprese a jak ji zvládat. Praha: Portál, 2015.

Novák, Tomáš: Peklo v duši: deprese a mánie. Praha: 2016.

Nejčtenější články

Zavří­t reklamu