Close search

Zásady, které usnadňují život lidem s poruchou osobnosti

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Nepříjemné onemocnění může potkat kohokoliv z nás. Nemoc může postihnout jakoukoliv část lidského těla a nevyhýbá se ani duši. Duševní onemocnění jsou o to náročnější, o co náročnější je jejich diagnóza. Diagnóza poruch osobnosti patří k těm nejnáročnějším vůbec. Navíc neexistují přesné léčebné postupy, protože každý z nás reaguje individuálně. Individuální jsou také projevy duševních potíží.

Jak to s těmi poruchami osobnosti vlastně je?

Duševní poruchy obecně se dají zjednodušeně rozdělit na neurotické, psychotické a osobnostní. Poruchy osobnosti se vyznačují nejen obtížnou diagnostikou, ale také nejistou léčbou. Neurotické poruchy se oproti tomu dají léčit lépe. Už jen proto, že je postižení berou jako problém, se kterým chtějí něco dělat.

Léčba poruch osobnosti je složitá také z toho důvodu, že postižení často vyhledají odbornou pomoc jen kvůli vedlejším příznakům poruchy, například v podobě závislosti. Příčinu odmítají řešit, nechtějí měnit svoji osobnost. Postižení svou poruchu totiž nevnímají jako něco problematického, přestože jim problémy v životě reálně způsobuje.

To potvrzuje psychiatr MUDr. Ondřej Pěč, ředitel kliniky Eset a spoluautor knihy Psychiatrie pro sociální pracovníky: „Poruchy osobnosti zjednodušeně můžeme definovat jako soubor převážně trvalých povahových odchylek, které danému nositeli vždy nějak komplikují fungování v životě.“

Psychiatr v pořadu Diagnóza F dále doplňuje: „Pro poruchy osobnosti je téměř pravidlem, že lidé kolem postiženého trpí více než on sám.“

Co tedy dělat a co nedělat?

Nekomplikovat si život

Člověk s poruchou osobnosti si zbytečně komplikuje život. Není důvod to dělat, řešením je postavit se ke svému problému čelem. Život si komplikují i ti, kteří vedle člověka s poruchou osobnosti žijí. Buď ho opustí, anebo ho podpoří v jeho léčbě.

Přiznat si problém

Přiznat si problém je prvním krokem k jeho vyřešení. To musí udělat ten, kdo problém má.

Vyhledat odbornou pomoc

Poruchy osobnosti mohou nabývat takové intenzity, že jiná než odborná pomoc nepřichází v úvahu. Přestože ani odborná léčba nezaručuje výsledky, je jedinou možností nápravy.

Pracovat na sobě

Porucha osobnosti je trvalá. Pokud je však člověk ochotný na sobě pracovat, dokáže její příznaky zvládnout natolik, aby obstál i v běžném životě. Jednoduché to není.

VE FOTOGALERII POCHOPÍTE, S ČÍM VŠÍM SE MUSÍ ČLOVĚK S PORUCHOU OSOBNOSTI VYPOŘÁDAT:

Literatura:

Peč, O., Probstová, V. Psychiatrie pro sociální pracovníky. Praha: Portál, 2014.

Praško, J. Poruchy osobnosti. Praha: Portál, 2015.

Dušek, K. Diagnostika a terapie duševních poruch. Praha: Grada, 2010.

Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2008.

Zdroje:

https://www.uzis.cz/cz/mkn/F60-F69.html

http://www.klinikaeset.cz/verejnost/potize-lecba/poruchy-osobnosti/

https://wave.rozhlas.cz/ondrej-pec-v-diagnoze-f-u-pacientu-s-poruchou-osobnosti-casteji-trpi-spis-okoli-5203275

Nejčtenější články