Close search

Cestování, které není normální. Psychologové je nazývají disociační fuga

Unsplash.com Zdroj: Unsplash.com

Zničehonic opustíte svůj dům, rodinu, běžný život, sbalíte kufr a odcestujete pryč. Nikdo neví kam. A na novém místě začnete zcela nový život, nic z toho starého si nepamatujete. Z blízkých se rázem stanou cizinci a z cizinců sousedi. I tak se dá popsat jedna z bizarních poruch osobnosti.

Útěk - tak se dá z latiny přeložit pojem fuga. Jako disociační fuga se označuje nečekané, nezvyklé cestování, kdy jedinec utíká, aby na novém místě začal nový život s novou identitou. Cestování je zpravidla na delší vzdálenost, cestovatel přitom vypadá zcela normálně. Jeho chování je nenápadné a odpovídá všem běžným zvykům. Stále je však projevem poruchy osobnosti.

Někteří lidé jsou zkrátka vystaveni takové psychické zátěži, že jim nezbývá, než před ní utéct - odcestovat. V případě poruchy jde však o nevědomé konání zastřené celkovou nestabilitou psychiky. Na to odkazuje i samotná definice disociační (konverzní) poruchy. Jde o částečnou nebo úplnou ztrátu integrace mezi vzpomínkami...

Nezvyklá porucha způsobená prožitým traumatem

Disociační fuga je vzácná porucha, kterou vyvolává nějaká traumatická životní událost. Může jít i o událost staršího data, kterou si však postižený připomněl něčím v současnosti. Řadí se mezi disociační (konverzní) poruchy, kdy je psychika vystavena takovým podnětům, které není schopná zvládnout. Jako řešení nastupuje disociace - odštěpení psychického traumatu z vědomí do nevědomí. Nezřídka dochází k částečné či úplné amnézii a konverzi psychických potíží do somatického onemocnění.

Disociační amnézie je jedním ze znaků disociační fugy. Predispozicí k jejímu vzniku je hraniční porucha osobnosti a histriónská porucha osobnosti.

Pomůže hypnóza

Disociační fuga byla ve větší míře zaznamenána v období válečných konfliktů nebo při živelných katastrofách. Fuga většinou netrvá déle než několik hodin, kdy amnézii na současný život střídá amnézie na prožitky z cestování pod vlivem fugy. Avšak může výjimečně trvat i několik dnů či měsíců. Stejně jako rychle nastupuje, rychle přichází i uzdravení. Léčba spočívá v psychoterapii, zejména hypnóze, podobně jako u jiných disociačních poruch.

CHCETE VĚDĚT VÍC? KONVERZNÍ A DISOCIAČNÍ PORUCHY PŘIBLIŽUJE FOTOGALERIE:

Nejčtenější články

Zavří­t reklamu