Close search

Být jako dítě: V těchto věcech bychom se měli nechat inspirovat našimi dětmi

pixabay Zdroj: pixabay

Napadlo vás někdy co se skrývá za slovy “být jako dítě”? Většinová společnost si to špatně vysvětluje. Myslí si, že jsou to věčné děti, které nikdy nedospěly, protože odmítly převzít odpovědnost za své vlastní životy. Ale některé vlastnosti bychom se mohli od dětí učit.

Bezelstnost, radost ze života, pohled do očí kde se zrcadlí čistá dětská duše. Pravá tvář dítěte, která nepotřebuje masku, protože před světem nemá co skrývat. Dítě nehodnotí, nekritizuje, v každém vidí dobro. Nemá žádné myšlenky, ani o vás si nic nemyslí, jenom je schopné vás procítit více než vy sami sebe.

Na to, aby mělo důvod k přemýšlení, by muselo být připoutané k minulosti, ale ono je tady a teď. Na to, aby mohlo žít ve strachu, by se muselo obávat budoucnosti, ale ono je tedy a teď. Dítě nemá žádné problémy do té doby, než mu je začnou rodiče vytvářet výchovou.

Rodiče, které si myslí, že je život dřina a otročina by neměli své děti připravovat o radost ze života. Oni to v podstatě také kdysi uměli, ale zapomněli to. dá se říct, že rodiče svým dětem závidí jejich bezelstnou radost, ale nedokáží to přiznat sobě ani jemu. Bojí se totiž, aby neztratily autoritu, kterou většinou stejně nemají. Rodiče by měli děti dotovat láskou ve chvílích jejich nejistoty v životě. Časem naopak zjistí, že ony jsou jejich jedinou jistotou a nadějí, že sami za sebe žádnou motivaci k životu nemají.

Dospělí se mají od dětí co učit. Jsou plné radosti ze života, nevinnosti a vnitřní čistoty. Děti od rodičů očekávají moudrost, na jejich chytrost nejsou zvědavé. Ve všem co děti dělají, hledejte hluboký smysl, neboť ony nedělají nic jen tak. Nedělají taky nic proto, aby své rodiče naštvaly. To, že děti rodiče naštvou, je pouze jejich problém, protože děti jsou dokonalými zrcadly nás samých. Své děti veďte k tomu, aby dělaly jen to, co považují za správné a za co se nemusejí samy před sebou stydět. Ubezpečte je, že jim věříte. a vychovávejte své děti tak, aby vaši lásku a podporu cítily na každém kroku.

Děti jsou velmi vnímavé, okud jsou před rozhodnutím, které by je mohlo zranit nebo jim uškodit, nezakazujte, ale v klidu vysvětlujte. Pokud nejde o život, dejte jim možnost výběru, protože dítě nesmírn trpí vašimi zákazy a příkazy. Rodiče se někdy mylně domnívají, že jejich dítě může být šťastné jen jako doktor, inženýr anebo vědec. Necítí , že šťastné může být jen tehdy, když dělá, co ho naplňuje. Proto mu dejte svobodu v rozhodování se o sobě, především ve svém volném čase. Snažte se rozvíjet jeho potenciál, aby samo poznalo, k čemu inklinuje.

 

 

Nejčtenější články