Close search

Znáte tři základní druhy paměti? Pro jednu je charakteristické číslo sedm

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Paměť je schopnost přijímat informace, uchovávat je v mozku a také si je v případě potřeby vybavovat. Nedílně souvisí s myšlením a je základní podmínkou pro psychický vývoj člověka. Zdaleka nejde jen o klasické biflování, které je typické pro studenty. Paměť využíváme v každodenních situacích a pracujeme s ní po celý život.

Není paměť jako paměť

Pojem paměť je velmi široký a obecný, termíny se navíc používají nejednotně. Brněnský psycholog Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. na svém webu definuje typy paměti dle toho, zda si člověk lépe pamatuje slova anebo věci a obrazy, nákresy a schémata. Paměť se dá dělit i na typ zrakový, sluchový, hmatový, pohybový anebo smíšený.

Základní dělení rozlišuje paměť verbální, také deklarativní – a neverbální, nedeklarativní.

Verbální, deklarativní paměť pak může být buď sémantická, tj. schopnost uchovávat fakta a znalosti, nebo epizodická, tj. schopnost vybavit si nějakou minulou událost.

Neverbální paměť se nedá popsat slovy. Vztahuje-li se k emocionálním zážitkům, pak mluvíme o paměti emoční či citové. Nedeklarativní paměť zahrnuje i dovednosti a schopnosti, například schopnost jezdit na kole. Pak hovoříme o paměti procedurální.

Ultrakrátká, krátkodobá a dlouhodobá paměť

Z časového hlediska se paměť dělí na tři druhy – ultrakrátká (okamžitá či senzorická), krátkodobá (recentní, operativní či pracovní) a dlouhodobá.

Ultrakrátká paměť využívá smysly. Registruje to, co vidíme, slyšíme a cítíme. Těchto vjemů je tolik, že je mozek většinou téměř okamžitě maže, aby nedošlo k zahlcení. Některé vjemy však mohou být vyhodnoceny jako významné, ty poté dále postupují do krátkodobé paměti. Většinou jsou spojeny se silnými pocity.

Krátkodobá paměť dle Mgr. Věry Suchomelové, certifikované koučky paměti, netrvá déle než dvacet minut. Pak buď informace mizí, nebo přechází do paměti dlouhodobé. Aby tomu tak bylo, musíme během oněch dvaceti minut tuto informaci v mozku úspěšně zpracovat.

Krátkodobá paměť se pojí s číslem sedm. Obvykle v paměti udržíme sedm položek z libovolně velkého seznamu, zapamatujeme si sedmimístné číslo apod.

Dlouhodobá paměť slouží pro uchování informací, které jsou důležité, mají vztah k životu konkrétního člověka, pojí se s emocemi, ale i myšlenkami a představami. Neváží se tedy jen na vnější zdroje. Uchování informací v dlouhodobé paměti nemusí probíhat záměrně. Jde i o nevědomou, neverbální, nedeklarativní paměť.

DALŠÍ ZAJÍMAVÁ FAKTA A STATISTIKY O PAMĚTI PŘINÁŠÍ FOTOGALERIE:

Literatura

Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004.

Karsten, G., Karsten, M. Úspěšná paměť: Trénujte svůj mozek se světovými šampiony. Praha: BizBooks, 2014.

Buzan, T. Trénink paměti. Praha: BizBooks, 2013.

Odkazy:

http://rudolfkohoutek.blog.cz/0812/pamet-a-jeji-zavady-a-poruchy

http://psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2004/03/03.pdf

http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/casopis/tema/co-je-to-pamet-a-jak-ji-trenovat--15571

Nejčtenější články