Close search

Změna není ztráta. Jak se přestat bát životních ztrát

pixabay Zdroj: pixabay

Většinou se změnám bráníme, protože každou změnu vnímáme jako ztrátu. Ale změna není ztráta, je to prostě změna - je nevyhnutelná, zdravá a potřebná. Proto bysme se změnám neměli vyhýbat a mít z nich strach. Naopak změna znamená vývoj a vždy nám může otevřít nečekané nové možnosti.

Změna není zlá

Někdo se dívá na změnu, jako na lupiče, který je chce připravit o to, co mají rádi a vůbec v ní nevidí nový život a růst. Jenže pokud nám něco doopravdy náleží, nikdo a nic nám to nemůže vzít. A jestliže nám něco nenáleží, pak se to musí vrátit tam, kam to patří bez ohledu na to, jak silný k tomu máme vztah.

Nové zkušenosti k nám přicházejí, aby nám pomohli v našem osobním růstu. Změnou získáváme příležitost najít nový, konstruktivní způsob reakce na starou zkušenost. Někdy je to bolestivé, ale bez bolesti se nedá růst. A i když se nám dostane pozitivní zkušenosti, například milostného vztahu, může přetrvat jen po určitou dobu. Příliš se k němu upnout, křečovitě se ho držet je zcela bezvýsledné a kontraproduktivní.

Odprostit se

Život má své vnitřní zákony příchodů a odchodů, setkávání a loučení. Jakmile se jednou s někým setkáme, sdílíme jeho život, navzájem se navždy propojíme, a už nic nemůžeme ztratit. I když mu dovolíme odejít, díky svým zkušenostem můžeme plněji vychutnat to, co přichází a učit se rychleji.

Jakmile odložíme něco, co jsme nesli, ať už je to cokoli, můžeme jít dál volně, bez pocitů viny a aniž by nám něco překáželo. Je snadné fyzicky opustit nějakého člověka, ale zbavit se myšlenek a fantazií, které jsme si o dotyčném udělali, je už obtížnější. Ale čím víc se zbavíme těchto vnitřních břemen, tím lépe se nám bude žít.

Čas odejít

Jakmile nastane čas, aby něco odešlo, tehdy to odejít musí. Respektujte to. Nemůžete změnit přirozený cyklus a rytmus života. Když si uvědomíte, že to, co k vám přichází, je jen dočasné, ušetříte si mnoho strachů a bolesti.

Není lehké nechat odejít někoho, koho milujete, když necítíte vztah jako ukončený. Možná ještě zbývá něco říct nebo udělat, možná jste měli o tomto vztahu sny, které se nikdy nenaplnily. Nebo jste v tom vztahu nebyli zcela přítomni, neprožili ho na sto procent, nevložili do něj všechno, co jste mohli a také nedostali všechno zpět. To je bolestné zejména v případě smrti. Říká se, že umírání není tak těžké, ale že bolest působí život, který nebyl prožit.

Jestliže člověk žil doopravdy, okusil každou zkušenost, cítítil se naplněný, může v klidu odejít a těšit se zase na nový přicházející okamžik.

 

Nejčtenější články