Close search

Výzkumy primingu popírají svobodnou vůli. Člověk se nechá zmanipulovat mnohem snáze, než si připouští

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Manipulace je v současné době skloňována ve všech pádech, a přece si jen málokdo z nás přizná, že on sám by mohl být manipulován. Již v osmdesátých letech minulého století se přitom začaly objevovat studie, které poukázaly na to, jak lehce je člověk ovlivnitelný vnějším okolím. Naše chování, rozhodování a postoje ovlivňují drobnosti, a to velmi zásadně. Tento fenomén se v psychologii označuje jako priming.

V jednom z prvních výzkumů primingu šlo o hrátky se slovy. Skupina lidí byla nejdříve konfrontována tématem „jídlo“. Když pak tito lidé měli doplnit do anglického slova „so_p“ písmenko, doplnili písmenko „u“, tedy v angličtině dali slovu význam „soup“ - polévka.

Skupina lidí, která měla jen doplnit písmenko do slova „so_p“ mnohem častěji doplňovala písmenko „a“, tedy vzniklo slovo „soap“ - mýdlo. Otevřené téma jídla účastníky výzkumu navedlo k vyplnění testu. Experimentem se slovy a písmenky však výzkum primingu teprve začíná...

Jak člověka ovlivní jediné slovo?

Představte si, jak rychle by účastníci výzkumu odcházeli domů, kdyby byli ve výzkumu konfrontováni se slovem „rychlost“ - anebo „pomalost“. Experiment psychologa Johna Bargha z univerzity Yale však šel ještě dál. Skupině lidí dal za úkol pracovat se slovy jako „starý, zapomětlivý, osamělý, vrásky apod.“ Již to samo o sobě stačilo, aby lidé dali tématu stáří význam. Staří lidé chodí pomalu, a tak se i tato skupina účastníků výzkumu dostala domů později než skupina druhá. Lidé, kteří se v testu setkali s tématem stáří, následně zcela automaticky a nevědomky zpomalili svoji chůzi.

Další experiment dal nejprve jedné skupině za úkol přemýšlet o tom, jaké je to působit jako profesor na univerzitě. Když pak tito lidé měli vyplnit test vědomostí, dopadli mnohem lépe než skupina, která před testem měla přemýšlet o fotbalových výtržnících. Stačila pouhá představa, i ta se odrazila na výsledcích vědomostního testu. Podobně tomu bylo i v případě, kdy šlo o zdvořilost a slušné chování.

Co s tím?

Člověk svůj život až příliš často svěřuje do rukou autopilota a ztrácí tak nad ním kontrolu. Pak velmi snadno podléhá vnějším podnětům. Priming dokazuje vliv médií a reklamy, která ho také hojně využívá. Protože jde o nevědomé procesy, samotné uvědomění pomáhá převzít řízení svého života do vlastních rukou a opravdu jednat dle vlastní svobodné vůle.

CHCETE VĚDĚT VÍC? PODÍVEJTE SE DO FOTOGALERIE:

Nejčtenější články