Close search

Úzkosti z úzkostí: Co dělat, když nám emoce přerůstají přes hlavu?

Pixabay Zdroj: Pixabay

Vnitřní napětí svírá žaludek a hrdlo. V krku je knedlík a těžko se dýchá. Srdce přitom bije jako na poplach. K tomu se může přidat studený pot stékající po čele nebo tlak v hlavě přerůstající v bolest. To vše jsou projevy úzkosti, která čas od času přichází, aby organismus připravila na možné nebezpečí. Jenže se objevuje čím dál častěji, nepomáhá čelit potenciálním krizím, ale naopak krize vyvolává.

Úzkost patří mezi přirozené lidské emoce, jenže může přerůst do neúnosné intenzity. Protože souvisí se stresem, který je dnes všudypřítomný, objevuje se úzkost až příliš často. Nadměrná úzkost je základním parametrem úzkostných poruch, vůbec nejrozšířenější psychiatrické diagnózy dneška. Žijeme v době úzkostí, není divu, že pociťujeme i úzkost z úzkosti.

Co všechno nám dnes hrozí?

Úzkost má člověk historicky ve výbavě proto, aby přežil. Pojí se se strachem, který organismus připravuje na krizovou situaci. Jenže těch krizových situací zažíváme denně až příliš mnoho. Pociťujeme strach o vlastní existenci, vnitřní integritu, o zaměstnání, o rodinu, o vztah. Bojíme se o své zdraví, ale i o své blízké. Bojíme se vlastního strachu...

Strach ze strachu se odborně označuje jako anticipační úzkost. Je to strach z očekávání toho, co by mohlo přijít. Je to úzkost z očekávání nepříjemné situace, která nejspíš nikdy nenastane, ale kvůli prožívané úzkosti se prohlubují nepříjemné pocity.

Anticipační úzkost reprezentuje například tréma, strach z veřejného projevu, firemní prezentace, školní zkoušky apod. Anticipační strach se v praxi také pojí s panickou poruchou, která má charakter záchvatu.

Úzkosti na maximu

Panická úzkostná porucha je jedna z neurotických poruch. Úzkost v tomto případě dosahuje nejvyšší intenzity. Je tak intenzivní, že ji mozek vnímá jako ohrožení smrtí. Panický úzkostný stav může vést až ke ztrátě vědomí.

Jde přitom o zahlcení mozku nejrůznějšími obavami z toho, co všechno by se mohlo stát, co všechno by člověk měl nebo neměl dělat. Prvním krokem, jak se vymanit ze začarovaného kruhu úzkostí a obav, je uvědomění si problému.

Úkolem není zvládnout nezvladatelný emoční stav, ale nadhled nad tímto stavem. Nemá smysl prohlubovat své úzkosti tím, že se za ně budeme stydět a zhoršovat je marnými pokusy se s nimi vypořádat sám. Existují odborníci a psychoterapie je v případě vážných psychickým potíží jednou z mála efektivních cest řešení.

CO TO VLASTNĚ JSOU ÚZKOSTI? TO VÁM ODHALÍ FOTOGALERIE:

Literatura:

Baker, Roger: Jak překonat panické ataky. Příručka s okamžitým účinkem proti strachu. Praha: Grada, 2013.

Vymětal, Jan a kol.: Speciální psychoterapie. Praha: Grada, 2007.

Nejčtenější články