Close search

Unikátní kalendář „Lesy plné hvězd“ letos rozdají Vojenské lesy lidem jako vánoční dárek

Vojenské lesy a statky ČR Zdroj: Vojenské lesy a statky ČR

V pondělí 12. prosince začne na desítce míst po republice distribuce unikátního kalendáře Vojenských lesů a statků (VLS) „Lesy plné hvězd.“ Vojenské lesy budou kalendář distribuovat veřejnosti jako vánoční dárek zdarma coby poděkování za podporu, kterou vyjádřila v letošním roce na akcích pořádaných státním podnikem. „Masovou účast na akcích VLS vnímáme jako ocenění vize přírodě blízkého, trvale udržitelného hospodaření, na které přecházíme ve všech svěřených lesích,“ říká ředitel VLS Roman Vohradský.

Historicky první nástěnný kalendář Vojenských lesů a statků, který může na distribučních místech dostat kdokoli, je reakcí státního podniku, jenž hospodaří v šesti unikátních přírodních lokalitách se strategickým významem pro obranu státu, na mimořádný zájem veřejnosti o dobrovolnické i další akce VLS v končícím roce. Letos se jich zúčastnilo přes 15 tisíc lidí, přičemž k těm největším patřil Lesnický den v Ralsku a Brdské stromsázení. Jen na tyto dvě akce dorazilo sedm tisíc lidí.

„Většinu letošních akcí jsme pojali jako diskusní platformu, na níž se snažíme vysvětlovat revoluční změny, které jsme spustili v našich lesích přechodem na přírodě blízký způsob hospodaření. Lidé se mohou našich lesníků zeptat na cokoli, co je zajímá v souvislosti s obnovou lesů po kůrovcové kalamitě i přírodě blízkým způsobem, jakým v našich lesích začínáme hospodařit,“ uvedl ředitel VLS Roman Vohradský.

Velkoformátový nástěnný kalendář bude od pondělí 12. prosince zdarma k dostání na deseti místech v blízkosti šesti lokalit, kde vojenské lesy hospodaří – tedy ve středočeských Brdech a severočeském Ralsku, na Šumavě, v Doupovských horách na Karlovarsku i Oderských vrších na Olomoucku a Drahanské vrchovině na Prostějovsku. Převážně se jedná o návštěvnická a turistická informační centra (seznam níže).

„Koncept „Lesy plné hvězd“ vybočuje z řady podnikových kalendářů z posledních let, které se věnovaly čistě fotografiím přírody. Na dvanácti stranách tentokrát představujeme v reportážních snímcích ty, které považujeme pro jejich zájem o přírodu za hvězdy. Od známých osobností, které nás podpořily jak na sociálních sítích, tak i svou pravidelnou účastí na akcích, přes lesníky a lesní dělníky, jež o lesy dennodenně pečují, až po návštěvníky lesa. Neboť ti všichni jsou opravdovými hvězdami,““ vysvětlil vedoucí oddělení vnějších vztahů VLS Martin Zajíček. „Každá fotografie v kalendáři obsahuje vlastní poselství pro všechny, kdo v našich lesích tráví volný či pracovní čas,“ dodal.

Na snímcích veřejně známých osobností v kalendáři tak najdou lidé ručně psané vzkazy, která zanechaly jako osobní poselství s vysazením svých „vlastních“ stromů v září během Brdského stromsázení. To se stalo v roce 2022 největší akcí svého druhu na podporu pestrosti krajiny.

Vojenské lesy a statky ČR jsou servisní organizací Ministerstva obrany ČR, která hospodaří v šesti unikátních přírodních lokalitách o celkové rozloze 135 tisíc hektarů, jež slouží jako výcvikové prostory armády nebo mají strategický význam pro obranu státu. Území ve správě státního podniku patří k nekvalitnějším lesním celkům nejen v republice, ale i v celé Evropě, a jsou domovem celé řady vzácných živočišných i rostlinných druhů. Vojenské lesy na těchto územích navíc přecházejí na přírodě blízký způsob hospodaření. Touto strategií by současné hospodářské celky měly nahradit druhově, věkově a výškově pestré lesy, v nichž budou lesníci místo holosečí těžit výběrovým způsobem. Místo výsadby by pak hlavní roli měla hrát přirozená obnova dřevin v přírodě.

Pilotní koncepce přírodě blízkého způsobu hospodaření v Brdech byla letos zařazena do mezinárodního programu LIFE, kterým Evropská unie podporuje špičkové environmentální programy usilující o trvale udržitelná a klimaticky šetrná řešení.

KALENDÁŘ VLS „LESY PLNÉ HVĚZD“

Seznam distribučních míst

BRDY

Dům NATURA, Plzeňská 134, 261 01 Příbram, 725 443 243

IC města Příbram, Pražská 129, 261 01 Příbram I, 773 747 843

RALSKO (Liberecko)

IC Mimoň, Mírová 76, 471 24 Mimoň, 725 746 739

ŠUMAVA

Resort Olšina, Olšina 338, 382 29 Polná na Šumavě, recepce hotelu Michala

Infocentrum Lipno, Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno n. Vlt., 731 410 806

DOUPOVSKÉ HORY (VÚ Hradiště)

IC města Bochov, Náměstí Míru 1, 364 71 Bochov, 602 661 630, 353 670 129

IC Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří, 474 359 687

LIBAVÁ (Oderské vrchy)

IC Lipník nad Bečvou, nám. T. G. Masaryka 13, 751 31 Lipník nad Bečvou, 581 773 763

IC Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, 581 607 479

VÚ BŘEZINA (Drahanská vrchovina)

IC Prostějov, nám. T. G. Masaryka 131/12, 796 01 Prostějov, 582 329 722

Nejčtenější články