Close search

Umí vyléčit zlomené srdce i posílit organismus. Načerpejte léčivou sílu z drahých kamenů

pixabay Zdroj: pixabay

Současná medicína dosáhla díky obrovskému technologickému pokroku v mnoha oborech neuvěřitelných úspěchů. Současně se ale objevují nová závažná onemocnění, na které je i dnešní medicína zatím krátká. Lidé proto hledají alternativní možnosti léčby jako homeopaty, léčitele, apod. Ve starověkých civilizacích se k léčení používaly drahé kameny a dnes prožívá tato metoda svoji renesanci.

Podmínky pro úspěšné působení léčivé síly kamenů

Kdo by si snad myslel, že při určitých zdravotních problémech stačí zavěsit si na krk nebo strčit do kapsy vhodný kámen doporučený knihou nebo léčitelem, je na velkém omylu. Chceme-li dosáhnout celkového trvalého zdraví, musíme první krok udělat sami, svým rozhodnutím změnit od základu svůj dosavadní život a vyrazit po náročné cestě očisty lidské osobnosti na úrovni těla, psychiky i lidské duše.

Na úrovni těla změnou nezdravých stravovacích návyků nebo zanecháním tělu škodících fyzických aktivit. Na úrovni duše opustit činnosti, které nás naplňují stresem. Propustit strachy a zloby, zanechat špatností, závislostí a žádostí jak ve svém chování, tak i v nitru sebe samého a jít cestou laskavé nesobecké lásky k sobě i ke svému okolí. Teprve tomu kdo je ochoten učinit nastoupit takovouto cestu, mohou léčivé kameny pomoci.

Jak světlo a barvy kamenů působí na člověka

To, co vnímáme jako barvu kamenů, je ve skutečnosti dáno frekvencí energie, které z nich vychází. Vše, co kolem sebe vidíme má svoji charakteristickou frekvenci vyzařování. Víme, že světlo jak ho vnímáme, je interferenčně složeno z čistých barev s konkrétními vlnovými délkami vyzařované energie.

Každý náš tělesný orgán má taky svoji charakteristickou vibraci, jinou mají játra, jinou ledviny, jinou svalová hmota. Působíme-li vhodnými kameny na konkrétní lidské orgány, dochází k vzájemnému působení těchto energií, a tím se může zesílit nebo naopak potlačit původní vyzařování jak kamene, tak lidského orgánu. Z fyziky víme, že při splnění určitých podmínek může nastat tzv. rezonance, kdy výsledná veličina mnohonásobně převyšuje svojí úrovní původní zdroje.

U člověka se to může projevit zlepšením funkce některého orgánu, nebo naopak utlumením růstu např. rakovinného nádoru. A kámen je třeba po tomto působením důkladně očistit nejlépe působením pramenité vody a nabít obvykle vystavením na slunci.

Jak si pomoci díky kamenům

Při léčení konkrétních nemocí záleží vždy na druhu kamene, jeho barvě, ale i tvaru. Může to být krystal v původní přírodní podobě, ale i vybroušený kámen. Dnes jsou snadno dostupné informace, jaký kámen je vhodný na konkrétní problém. Na nás už potom zůstane samotný výběr určitého kamene.

Zásadně platí, že kámen, který nás na první pohled osloví, je pro nás ten pravý. Potom už je nás, jak ho budeme používat a jaký vztah si k němu vytvoříme. Kameny můžeme nosit jako ochranné amulety, talismany či korále. Vhodné kameny přikládáme podle povahy a oblasti zdravotního problému na příslušná energetická centra našeho těla, tzv. čakry. Léčbu však lze podpořit přiložením kamene na problémová místa, ať už se jedná o nedostatek nebo přebytek energie.

Příklady

Křišťál - vzhledem k jeho průzračnosti vyzařuje celé spektrum energií a proto je univerzálním kamenem vhodným k posílení činnosti celého organismu.

Růženín - kámen lásky, působí v centru srdce, kdy původem problému jsou citová zranění či potlačené emoce.

Ametyst - fialová odrůda křemene, symbolizuje duchovní čistotu, mírní žal, přináší útěchu, napomáhá spánku.

Sokolí oko - kámen radosti a duševní rovnováhy, kámen ostrého vidění jak vnějších vjemů tak především vlastního nitra.

Nejčtenější články