Close search

Technostres, civilizační choroba moderní doby: Možná jí trpíte i vy

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Jsme svědky pronikání technologií do všech sfér lidské činnosti. Zažíváme změny, které po tisíce let existence lidstva nemají obdoby. Jsme vystavováni permanentnímu tlaku na přizpůsobení se těmto změnám, což pochopitelně způsobuje stres, respektive technostres.

Chování, jednání i myšlení člověka je ovlivňováno moderními technologiemi. Pojí se se strachem z nového, s nepřiměřenými obavami nebo neschopností reagovat na technický pokrok. Jde však také ruku v ruce s nadužíváním moderních technologií, digitálním přetížením a dokonce i závislostmi.

Obavy z neznámého

Člověk se přirozeně obává neznámých věcí. Nové technologie musí pochopitelně nejdříve přijmout za své, teprve pak se může zbavit svých obav. Jenže technologie se mění takovým tempem, že se extrémně zkracuje čas na seznámení s nimi. Lidé nemusí být schopni naučit se pracovat s technologiemi, chytrými zařízeními, softwarem či aplikacemi tak rychle, jak se po nich vyžaduje. Nemusí být ochotni opustit svoji komfortní zónu.

To je jeden pohled, týkající se především starších lidí. Na druhé straně technostres pramení i z toho, že lidé moderním technologiím věnují příliš velké množství času a pozornosti.

V síti technologií

Pojem technostres dle wikipedie definoval americký psychoterapeut Craig Brod jako moderní nemoc způsobenou neschopností jedince vyrovnat se s novými informačními a komunikačními technologiemi psychicky zdravým nebo pozitivním způsobem. Přestože termín pochází již z roku 1984, na intenzitě nabývá až poslední roky, kdy se do našich pracovních i osobních životů technologie hluboce vryly.

Technostres je spojený s neschopností adaptovat se na nové technologie. Žijeme pod tlakem, že se bez technologií neobejdeme, že stále musíme být na příjmu. Výsledkem je nadměrná únava, dle výzkumu společnosti Microsoft také zhoršená schopnost koncentrace a nakonec i snížená produktivita. A to ještě stále není všechno.

JAK SE TECHNOSTRES PROJEVUJE? ČTĚTE V GALERII:

Odkazy:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Technostres

https://www.scribd.com/document/317442018/microsoft-attention-spans-research-report-pdf

https://www.researchgate.net/publication/307512740_Gadget_addiction_Technostress_Internet_addiction_Upcoming_challenges

Nejčtenější články

Zavří­t reklamu