Close search

Tajemství rozpouštění ega: Vědci se poprvé podívali na to, co dělá psilocybin z lysohlávek v lidském mozku

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Psychedelická zkušenost může být pro konzumenty houbiček nebo LSD někdy i drtivá. Psilocybin, kvůli kterému se tyto věci užívají, totiž dokáže rozpustit ego tak, že se někdy mluví i o jeho smrti.

Někomu ten zážitek dokáže změnit život, pro jiného je to natolik špatná zkušenost, že na ni nikdy nezapomene. Ani jeden z těchto táborů ale patrně netušil, jaký má užívání lysohlávek nebo LSD vliv na vnímání vlastního JÁ.

Přímo do mozku

Kořeny sebevědomí se nachází v mozkové kůře a předpokládalo se, že když je někdo na tripu, přítomnost neurotransmiteru glutamát se v této oblasti zvyšuje. Dosud ale k tomu nebyly přímé důkazy.

Glutamát je nejběžnějším neurotransmiterem v mozku a je rozhodující pro rychlou signalizaci a informace, zejména v mozkové kůře a hipokampu, o kterém se navíc předpokládá, že hraje roli v sebevědomí.

Vědci nyní poprvé přímo zkoumali, jak užívání psilocybinu ovlivňuje glutamátovou aktivitu v mozku. Jejich poznatky naznačují, že zážitky z tripu, ať už dobré nebo špatné, mohou souviset s glutamátem. U 60 zdravých dobrovolníků užívajících psilocybin byly magnetickou rezonancí zjištěné významné změny v aktivitě mozkové kůry i hipokampu.

Nová klinická studie se jmenuje Me, myself, bye: regional alterations in glutamate and the experience of ego dissolution with psilocybin (Já, mé druhé já, sbohem: oblastní změny v glutamátu a zkušenosti s rozpuštěním ega psilocybinem). Píše se v ní, že mozková kůra a hipokampus mají odlišné glutamátové reakce na psilocybin. V průběhu tripu byly zjištěné vyšší hladiny glutamátu v prefrontální kůře, zatímco v hipokampu vědci naměřili nižší. To může mít souvis s tím, jestli bude mít ego uživatele látky dobrou nebo špatnou zkušenost.

Terapie psilocybinem 

Analýzy naznačily, že změny v glutamátu v jednotlivých oblastech byly také korelovány s různými variacemi rozpouštění ega. „Zatímco změny glutamátu v prefrontální kůře mozku jsou nejsilnějším ukazatelem negativního rozpouštění ega, změny v hipokampálním glutamátu představují nejsilnější indikátor pozitivních zkušeností s rozpouštěním ega,“ všímají si autoři studie.

Prakticky stále nechápeme, jak je tato aktivita v mozku spojena s naším egem, nebo jestli vůbec je. Přesto se tvrdí, že psychedelika separují oblasti mozku, takže faktické nebo autobiografické informace jsou na okamžik odděleny od osobní identity.

Naše data, přidaná k této hypotéze, naznačují, že změny hipokampálního glutamátu mohou být klíčovým mediátorem v oddělení základního pocitu pozitivního rozpuštění ega,“ vysvětlují autoři studie.

Po desetiletích omezeného výzkumu je nyní na látky jako psilocybin nahlíženo i s ohledem na jejich možné terapeutické přínosy. Pochopení toho, jak fungují neurochemicky, by mohlo vědcům umožnit vyvinout lepší léčbu pro ty, kteří mají problémy s duševním zdravím a trpí depresemi nebo úzkostí.

Zdroj: sciencealert.com

Nejčtenější články