Close search

Sabatikl: Lehkost žití versus složitý návrat

Unsplash.com Zdroj: Unsplash.com

Sabatikl by měl poskytnout dostatek času a prostoru na promyšlení dalšího životního a pracovního směřování. Jsou v tom ale ukryta jistá rizika. Jak pro lidi, kteří si tuto pauzu dávají, tak pro jejich zaměstnavatele.

V hebrejštině shabbat nebo v latině sabbaticus znamená také odpočinek, pauzu od práce. Podle 25. kapitoly knihy Leviticus musí mít Židé v zemi Izrael každých sedm let jeden rok pauzu od práce na poli a v podstatě svoje statky jen udržují (třeba zavlažování bylo povoleno).

Těm, kteří to dodrží, je přislíbena bohatá úroda a bralo se to také jako zkouška víry. Část z toho vlastně platí dodnes. Po návratu ze sabatiklu jsou lidé plní nové energie, co jim v pracovních výkonech pomáhá a nese bohatou úrodu.

Jak na to

Ještě než se vyberete na sabatikl, musíte mít promyšlené, kdo vás po dobu nepřítomnosti zastoupí, nebo jako co nejlépe rozložit práci mezi vděčné kolegy. No a pak doufat, že si na to zaměstnavatel nezvykne a bude vás chtít vzít zpátky.

Z pohledu zaměstnavatele jde o risk, když má na 6 nebo 12 měsíců uvolnit pracovníka a držet mu místo. Je to proto obvykle určené hlavně lidem, kteří jsou v dlouhodobém výhledu pro firmu důležití. Vedení si musí říct, jestli je lepší mít manažera mířícího k vyhoření, nebo po nějaké pauze dostat svěžího člověka s novými myšlenkami.

Boston College, soukromá univerzita založená v roce 1863 v Massachusetts, nabízí pedagogům po dvanácti semestrech roční sabatikl s polovičním platem, nebo jeden volný semestr s plným platem. Na dobrých univerzitách je tohle častým zvykem a akademičtí pracovníci vesměs i tak volno stráví bádáním, ale s otevřenější hlavou.

Off a on

Je to asi jako základní IT řešení – zkusíte to vypnout a zapnout a ono to bude fungovat. Jen mezi tím musí být dostatečně dlouhá doba na to, ať si život a kariéru můžete dostatečně reorganizovat. A připravit se na návrat.

Návrat je náročný, to ví každý, kdo bol na dovolené byť jen týden. A co teprve po roku? Zostří se vám pohled na svět a rozšíří rozhled. Je přirozené, že lidé si po návratu z cest budou chtít zachovat alespoň částečně to, co zažívali předtím. Po roku volnosti se nebudou chtít upsat sezení v kanceláři, ale možná si budou hledat svobodnější práci.

Důležité je nechat si čas na uvažování a reflexi. Nechat si projít hlavou, jestli třeba návrat do původního zaměstnání bude správný. Jestli není na čase najít si jinou pozici, nebo úplně změnit oblast působení. Všechno je jen na vás a vašem rozhodnutí.

Další informace o sabatiklu naleznete v GALERII:

Nejčtenější články