Close search

Rodiče podle průzkumu často chtějí, aby děti byly úspěšné, ne šťastné

Pixabay Zdroj: Pixabay

Všichni rodiče si přejí, aby jejich děti byly šťastné. Jen se asi ukazuje, že štěstí už pro některé rodiče není prioritou. Mnozí by totiž preferovali, aby jejich děti raději hodně vydělávaly.

Výchova malých ratolestí není nic jednoduchého. Vštípit svému dítěti mravy a morálku, slušné chování a zdravé sebevědomí je velmi náročné. Také příprava na budoucí dospělý život a s tím provázaný výběr budoucí profese mohou vyvíjet na rodiče velký tlak. 

Když v Británii prováděli průzkum mezi 2000 rodinami, tak výsledky ukázaly, že každý pátý rodič by si raději přál, aby jeho ratolest v dospělosti dostávala vysoký plat, než aby byla laskavá a upřímná.

Také každý dvacátý rodič uvedl, že raději preferuje pro své děti úspěšnou kariéru, než aby byly šťastné. Průzkum také ukázal, že rodiče věnují velké množství času konverzaci se svými potomky ohledně jejich budoucího povolání a kariéry. 

V rodinách bylo také velice běžné, že rodiče vedly děti k tomu, aby si vybíraly mimoškolní aktivity a kroužky, ve kterých by rozvíjely své schopnosti  a získávaly nové znalosti. 

Také představy rodičů o budoucím povolání dětí se často lišily. Zatímco většina matek by si přála, aby se jejich dítě jednou stalo inženýrem a věnovalo se práci v technologickém odvětví, mnoho otců považovalo za nejvhodnější oblast pro budoucí kariéru svých dětí počítačovou sféru a programování. 

V dnešní době na trhu práce roste tlak na mladé lidi, aby se neustále vzdělávali a byli výkonní i úspěšní. Velké množství mimoškolních kroužků, které jsou nabízeny, podporuje představy o budoucím úspěchu. Ve chvíli, kdy lidé tráví v práci třetinu svého života, je skutečně důležité si dobře vybrat své budoucí povolání. Přesto není dobré zapomínat na zbylý čas, který lidé tráví mimo práci a kvalita tohoto života nebo schopnost vytvořit si vlastní rodinu je velice důležitá. 

Nejčtenější články