Close search

Pygmalion efekt: Vědecké objasnění toho, proč bychom měli věřit v lepší zítřky

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Pokud důvěřujeme vlastním schopnostem a očekáváme úspěch, pravděpodobně se také dostaví. Psychologie hovoří o tzv. sebenaplňující předpovědi. Nejde o žádný zvláštní dar, kouzla nebo jasnovidectví, ale o fenomén lidského mozku, označovaný také jako tzv. Rosenthal-Jacobsonův efekt.

Jestliže očekáváme nějaký výsledek, na vědomé i podvědomé úrovni se budeme chovat tak, abychom ho dosáhli. O pygmalion efektu hovoříme tehdy, máme-li očekávání pozitivní. Avšak pravděpodobně se naplní i očekávání negativní, pak hovoříme o Golem efektu.

S pozitivním očekáváním ožije i socha

Pygmalion efekt odkazuje na bájného antického sochaře Pygmaliona. Ten se zamiloval do sochy ženy, kterou sám vytesal. Nejenže stvořil sochu oplývající ženskou krásou, umělec si k ní přiřadil také okouzlující povahu a všemožné pozitivní charakterové vlastnosti. O ženách neslyšel nic dobrého, vytvořil si tedy sochu ženy, která mu bude ideální manželkou. Vysnil si ji.

Jednoho dne bohyně lásky Afrodita vyslyšela jeho prosby a skvostnou sochu oživila. Tak se zrodila Galatea, přesně taková žena, jakou si umělec přál. A také se stala jeho manželkou.

Pygmalion ve školních lavicích

Na konci šedesátých let 20. století provedli Robert Rosenthal a Lenor Jacobson experiment, který Pygmalion efekt potvrdil při očekávání učitelů týkající se výsledků svých žáků. Byli vybráni náhodní žáci a označeni jako nadprůměrní. Přestože nadprůměrní nebyli, po čase skutečně začali dosahovat nadprůměrných studijních výsledků. Jejich výsledky neodrážely vyšší inteligenci, ale očekávání učitelů. Ti se studentům nevědomě více věnovali. Podporovali jejich sebedůvěru a motivaci, podíleli se tak na naplnění očekávaného závěru.

Pygmalion efekt dokazuje, jak důležité je pozitivní nastavení mysli. I samotný experiment Rosenthala a Jacobsona však také demonstruje nutnost zapojit svoji aktivitu. Pokud chce být člověk chytrý, úspěšný a šťastný, nejprve je potřeba uvěřit tomu, že je to možné. Musí si to vytyčit jako cíl a vidět to jako svoji budoucnost, také však pro to bude muset něco udělat.

CHCETE VĚDĚT VÍC PYGMALION I GOLEM EFEKT PŘIBLIŽUJE FOTOGALERIE:

Novák, Tomáš: Posilněte si svoji vůli. Praha: Grada, 2009.

Nejčtenější články