Close search

Podle čeho poznáte, že chodíte s narcistou a jak mu můžete pomoci?

wikipedia Zdroj: wikipedia

Narcismus je osobnistní rys, který může vést k vážné poruše osobnosti. Ta se vyznačuje tím, že dotyčný přehnaně obdivuje sám sebe. Chová se arogantně a druhé využívá pouze pro svůj vlastní prospěch. Bohužel postižený si většinou žádnou poruchu nepřipouští a bere tyto vlastnosti jako sobě vlastní. Podle čeho poznat, že jste narazila na tuto narušenou osobnost?

Charakteristické znaky narcismu

Narcistický člověk postrádá empatii, je nárokový (má nároky na ostatní, očekává zvláštní zacházení od ostatních, ale jenom pro sebe). Je grandiózní, tzn. chová se vznešeně, má velkolepé fantazie a chce se sdružovat s lidmi, o kterých si myslí, že jsou stejně úžasní a zajímaví, jako je on.

Narcističtí lidé jsou velmi povrchní, zajímají se především o svůj vzhled a vzhled jiných lidí. Když není po jejich, dokážou se velice rychle rozčílit, nedokážou dost dobře regulovat své emoce, takže jsou náchylní k výbuchům a záchvatům vzteku. Mohou být velice citliví na to, když je někdo kritizuje, i když oni kritizují rádi, sami kritiku nedokáží přijmout.

Další znaky psychologové spatřují v žárlivosti. Narcističtí jedinci vytvářejí často tzv. “gaslighting”, tzn. že zpochybňují vaši vlastní realitu a vyvolávají ve vás pocit, že vy jste ten “blázen”. Zpochybňují, že něco řekli, přitom vy jste si jisti, že to řekli. Sami nebývají příliš věrní. Mají potěšení z utrpení cizích lidí, jsou nepřející, ale zároveň jsou sami v sobě prázdní a nedokáží to prázdnotu většinou ničím zaplnit.

Jaké jsou příčiny narcismu?

Je důležité říci, že s narcismem se lidi nerodí. Je to organický důsledek výchovy, který většinou mají “na starosti” rodiče postiženého. Je to důsledek výchovy, ve které to ale rodiče se svými dětmi mysleli samozřejmě dobře. Je to důsledek přílišného hýčkání, ale zároveň zanedbávání dítěte.

Jak se tohle může stát? Rodiče neustále vyzdvihují jejich zásluhy jen za úspěchy, cokoliv si mohou dovolit, dítěti to dopřejí. Přehnaně se soustředí na jejich vzhled, na jejich úspěchy, dokola je přesvědčují, že jejich rodina funguje tím nejbáječnějším způsobem, že pojedou na tu nejkrásnější dovolenou, že budou nejlepšími hráči ve fotbalovém týmu, nejlepšími baletkami na světě apod. Zároveň své děti emocionálně zanedbávají, nenaslouchají jejich pocitům, nejsou s nim, když je děti potřebují, nemají na ně čas.

Učení nápodobou

Naopak se o dítě zajímají, když dosáhne nějakého úspěchu, to ho potom vyzdvihují, fotí ho, chlubí se s ním. Proto se pak dítě cítí váženo jen za vnější kvality, ale nenaučí se pěstovat si svůj vnitřní svět. Zároveň dítě okoukává chování svých rodičů, takže pokud mají znaky narcismu i oni, dítě to snadno přijme za své. Potom jim přijde úplně normální, že vtrhnou do restaurace a arogantně se dožadují místa - oni přece nejsou zvyklí čekat.

To však neznamená, že rodiče narcistů musí být také narcisté. Ale mohou mít jiné problémy, např. v práci, s financemi nebo trpí jinou duševní poruchou. Stejně tak děti, které vyrůstaly v povrchním prostředí, nemusí být nutně narcistické. Záleží na osobnostní konstituci každého člověka.

Jak mu pomoci

Pokud máte podezření, že v okolí nebo dokonce v rodině, ve vztahu takového člověka máte, doporučuje se vyhledat psychologa nebo psychiatra, ten by vám měl nejlépe poradit, jak na tuto osobu. Pokud si sami nepřiznají nějaký problém, je vcelku zbytečné je o něčem přesvěčovat. Celou situaci by to ještě zhoršilo. Proto pokud s takovým člověkem chodíte, je lepší vzít nohy na ramena nebo se pokusit mu pomoci tímto způsobem.

Nejčtenější články