Close search

Neznámý milostný příběh: Tragický konec lásky na hradě Krupka

www.lazenska-teplice.cz Zdroj: www.lazenska-teplice.cz

Město Krupka se nachází pár kilometrů severně od Teplic na úpatí Krušných hor. Minulost města je spjata s těžbou cínu a s proslulostí Mariánského poutního místa. Jeho název pochází ze staročeského „krupý“, tedy rozlehlý, velký. A s místním hradem se pojí jeden málo známý tragický milostný příběh.

Hrad Krupka

Nad městem se nachází mohutný hrad, který byl dříve nazýván Rosenburg (neboli Růžový hrad), a to podle stovek růžových keřů rostoucích v panské zahradě a na přilehlých stráních. Pozdější hrad Krupka byl postaven před rokem 1330 jako strážní pevnost na ochranu cínových dolů, hornického městečka a obchodní stezky do Saska. A právě s tímto magickým hradem se pojí tajemný příběh velké lásky.

Příběh velké lásky s tragickým koncem

Dona Sabina, dcera rytíře Koldice, pána hradu Krupky. O její ruku se ucházel rytíř ze Supí hory (Kyšperka), ale protože byl chudý a nebyl vznešeného původu, byl mu přístup do hradu zakázán. Milenci se scházeli i přes zákaz dále na vrchu, který čněl naproti hradu. Pohled dolů byl závratný. Aby překazil tajné schůzky, svěřil otec péči o dceru zbožné jeptišce. Jeptiška na svoji svěřenku marně naléhala, aby vyhostila ze srdce tajnou lásku.

Dona Sabina vzdorovala, ale velmi se obávala otcova hněvu. Kdyby ji spatřil vycházet samotnou z hradu, bylo by zle, a tak si od jeptišky vypůjčila řeholní roucho a podařilo se jí setkat se s věrným milencem. Jenže otec se to dozvěděl a přikázal dceru i jeptišku uvěznit a ženichovi přichystal zrádnou léčku. Jeden z Koldicových přátel, který měl o Sabinu zájem, si oblékl řeholní roucho a na místě schůzky čekal na rytíře ze Supí hory. Když rytíř ze Supí hory dojel poblíže místa, kde na něj měla čekat Sabina, vrhli se na něj ostatní zbrojnoši v čele s Koldicem. Ten jejich útok odrazil, ale když viděl, že není úniku, skočil na koně a plným tryskem se rozjel na temeno skály, kde skočil, a rytíř i kůň dopadli mrtví do rokle. Od té doby se skále říká „Mrtvý kámen, nebo Umrlčí kámen„. A tak skončila velká láska na hradě Krupka. Podle pověsti zemřela Sabina ještě velmi mladá žalem pro svého milovaného rytíře.

Duch nešťastné Dony Sabiny se však prý každých sto let od její smrti vždy objeví u náhrobní desky a prochází s pláčem hradní zříceninou, marně hledajíc svého mladého rytíře.

Mezi nejznámější návštěvníky hradu patřil Goethe

I přes tuto tragickou událost je však samotná Krupka a její okolí nádherným krajem, plným nejen vzácných památek, ale především krás přírody. Již v 19. století se Krupka stávala cílem tehdejších turistů, mezi kterými byl například i básník Johann Wolfgang von Goethe, několikrát zde pobýval skladatel Richard Wagner, nebo Jan Neruda apod.

Pro ExtraLIFE.cz Markéta Bartošíková

Nejčtenější články