Close search

Neuróza, psychóza nebo psychopatie? Nepletete si pojmy s dojmy?

freerangestock.com Zdroj: freerangestock.com

Nejen tělo, i duše může bolet. Duševní onemocnění může postihnout každého z nás. Ne každý však v sobě najde dost odvahy na to, aby vyhledal odbornou pomoc. V některých případech však nic jiného nepomůže. Vyznáte se v tom, co vám může hrozit?

Zvláště závažné jsou psychózy, protože dochází k výraznému narušení kontaktu s realitou. Neuróza je oproti tomu onemocnění podstatně lehčí. Psychopatie se z odborného hlediska ani za onemocnění nepovažuje. Jak to s těmito pojmy, které se nezřídka používají špatně, tedy je?

Neuróza trápí každého pátého z nás

Neuróza zpravidla odráží konkrétní vnitřní konflikt. Většinou jde o následek nějaké krizové situace. Neuróza vzniká jen tehdy, nedochází-li k vnitřnímu rozřešení této krize. Následkem nerozřešené krize je neuróza, se kterou se čas od času potýká až 20 % populace. Vyhlášený český psychiatr Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych. na svém webu uvádí, že hlavním příznakem neurózy je úzkost. Od úzkosti se pak odvíjí všechny další potíže. Může jít například o nespavost, bolesti hlavy, bušení srdce, zažívací potíže, deprese apod.

Při neuróze nedochází k narušení kontaktu postiženého s realitou, na rozdíl od psychózy.

Bludy a halucinace. Typický příznak psychózy

Při psychóze (schizofrenie, maniodepresivita) dochází k tomu, že člověk špatně vnímá realitu. Sužují ho halucinace, nereálné iluze. Postižený může také realitu špatně interpretovat, pak mluvíme o bludech či poruchách myšlení. Postižený sám není schopen rozeznat, že ztratil kontakt s realitou. Věří svým halucinacím, žije ve svých bludech. "Nepovažuje sám sebe za duševně nemocného," popisují v tzv. duševní posilovně Most k naději.

Jako nemoc není vnímána ani porucha osobnosti, dříve označovaná jako psychopatie. Nemocí v pravém slova smyslu také není.

Psychopatie: trvalá porucha osobnosti

Porucha osobnosti představuje celoživotní povahovou odchylku. Osobnost psychopata je nevyvážená, některé vlastnosti dosáhly nepřijatelné intenzity. Chování psychopata je pro okolí nepochopitelné. Je na ně nahlíženo jako na poruchu. Psychopat sám však zpravidla svoji chybu neuznává a hledá chyby ve svém okolí. Není divu, že poruchy osobnosti provázejí i trvalé konflikty. To však neznamená, že by se psychopati nemohli projevovat také jako přátelské, společenské a charismatické osobnosti.

VÍCE VÁM OBJASNÍ NÁSLEDUJÍCÍ FOTOGALERIE:

Literatura:

Honzák, F., Honzák, R. Čas psychopatů. Praha: Galén, 2018.

Zdroje:

http://www.hoschl.cz/?text=2382&lang=cz

http://www.mostknadeji.eu/clanek/dusevni-nemoci/

http://psychopatie.cz/

Nejčtenější články