Close search

Napodobujeme ostatní. Principy stádního chování jsou lidem vlastní. Bohužel, či bohudík?

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Zažíváme to neustále. Jsme konfrontováni s chováním, postoji a názory ostatních. Jednáme pod vlivem sociálního tlaku, kdy přebíráme chování, postoje, názory a normy většinové společnosti. Napodobujeme ostatní. Přizpůsobujeme se většinovým názorům. Ustupujeme požadavkům skupiny, ve které žijeme. Jde o znak, který označujeme jako konformita.

Většinová společnost má svá pravidla

Sociální psychologie hovoří o socializaci a o tom, že určitá míra přizpůsobování je nezbytná pro fungování společnosti jako takové. Většinu času člověk potřeboval druhé pro své přežití. I v současnosti člověk v určité míře potlačuje vlastní individualitu a přebírá role, které mu nutí většina. Tak zvyšuje své šance na začlenění do skupiny, uznání a společenský status.

Na druhé straně společnost může člověka tlačit i do postojů, které jsou proti jeho vnitřnímu přesvědčení. Pak je tento tlak zdrojem stresu a úzkostí.

Sociální normy jsou základem společnosti

Také dodržování legislativního rámce státu, ve kterém člověk žije, je příkladem konformity – přizpůsobování se. MUDr. František Koukolík, DrSc. ve své knize Sociální mozek popisuje schopnost kooperovat s geneticky nepříbuznými v tak velkém rozsahu jako jedinečný znak lidské kultury. Základ hledá právě v tom, že si lidé dokážou vytvořit, přenášet a také si vynutit sociální normy. Lidskou kooperaci spojuje s reciprocitou, založenou na kombinaci altruistického trestání a altruistického odměňování.

Odměna a trest

Lidé jednoduše odměňují ty, kteří respektují sociální normy, a trestají ty, kteří sociální normy nerespektují. Sociální normy přitom dalece přesahují legislativní požadavky.

Morton Deutsch a Harold Gevard vysvětlují konformitu potřebou být v kolektivu oblíbený a uznávaný, která může být vnímána jako odměna. Stejně významná je však také potřeba mít pravdu. Členové skupiny pak všechny ty, kteří s jejich pravdou nesouhlasí, odlišují se od norem a zvyků, trestají. I to je důvod, proč se lidé většině přizpůsobují, bojí se trestu. Jak takový trest vypadá v praxi? To se dozvíte ve fotogalerii.

Literatura

Koukolík, F. Sociální mozek. Praha: Karolinum, 2006.

Výrost, J., Slaměník I. Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008.

Urban, L. Sociologie trochu jinak. Praha, Grada, 2011.

Nejčtenější články