Close search

Máte negativní myšlenky? Je mnoho důvodů, proč je nenechat být

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Negativní myšlenky zaplavují současný svět i naše hlavy. Není na čase s tím něco dělat? Pozitivní myšlení není samo o sobě všelékem, dokonce může být kontraproduktivní. I tak bychom měli svým myšlenkám věnovat pozornost. Násilné nucení pozitivních tezí vytváří konflikt s podvědomou myslí a vnitřními přesvědčeními, ale přesto bychom měli hledat cesty, jak se černých myšlenek zbavit.

Černé myšlenky vyvolávají nepříjemné emoce, stojí za nespokojeností. Mohou vést k depresím, úzkostem, ale i agresivitě a výbuchům hněvu. Lidé s negativními mentálními vzorci mají sklony k sebedestruktivnímu chování, kouření, alkoholu a jiným drogám. Negativní psychické rozpoložení se podepisuje i na fyzickém zdraví.

Špatné rozhodování a neschopnost prožívat radost

Negativní myšlenky a kritický postoj se zrcadlí ve špatných rozhodnutích. Když člověk vidí všechno černě, podhodnocuje zisky a nadhodnocuje ztráty. To se odráží na jeho rozhodování, chování a ve vztazích k jiným lidem. Dostává se do spirály negativity, odkud je složité se vysvobodit. Psychické potíže už pak jdou ruku v ruce, podobně jako anhedonie, tedy neschopnost prožívat potěšení a radost.

Černé myšlenky mohou vyvolat i závislost

Negativismus lze dokonce zařadit mezi tzv. behaviorální závislosti, tedy vedle závislosti na automatech, nakupování, internetu aj. Dokonce existuje i závislost na lásce. Lidský mozek je však nastaven tak, že více reaguje na podněty negativní než na ty pozitivní.

Negaholismus vládne světem

Černé myšlenky jsou silnějším stimulem než myšlenky světlé, i to je důvod, proč se mohou stát předmětem závislosti. Hovoříme pak o tzv. negaholismu.

Řeč je o věčně zamračených, pochybujících a kritizujících lidech, kteří si nejraději ze všeho stěžují a nadávají na všechno a všechny kolem. Cíleně vyhledávají negativní situace, jsou posedlí kritikou.

Původ negativního přístupu mívá hluboké kořeny v prožitých traumatech a negativních zážitcích. S nimi souvisejí negativní mentální vzorce, které se dají řešit prostřednictvím psychoterapie. Obecně své myšlenky můžeme ovládat, snadné to není, ale stojí to za to.

Co všechno způsobují černé myšlenky? To vám prozradí FOTOGALERIE:

Literatura: Možný, P.; Praško, J. Kognitivně-behaviorální terapie: úvod do teorie a praxe. Praha: Triton, 1999

Nejčtenější články

Zavří­t reklamu