Close search

Lidé s životem jako jízda na horské dráze: Psychiatrie má pro ně diagnózu!

Pixabay Zdroj: Pixabay

Mohutná euforie, stavy nadšení a radostné nálady provází i vysoké sebevědomí a pocity vítězství. Avšak tento stav euforické mánie dřív nebo později vystřídá stav opačný - hluboká deprese, smutek a beznaděj.

Popisované stavy nejsou nic výjimečného pro ty, kteří trpí maniodepresivní psychózou, typickou stavy mánie a deprese.

Maniodepresivní psychóza

Moderní psychiatrie hovoří o poruše nálady, konkrétně bipolární afektivní poruše, která však byla známá již ve starověkém Řecku. Tehdy sice neznali termín deprese, ale znali termín melancholie.

Již v roce 150 n. l. Aretaeus z Kappadokie napsal, že mánii předchází melancholie, resp. že melancholie předchází mánii a stává se tak její součástí. Popsal jak se hraví, veselí, smějící se a tančící pacienti propadají do negativních pocitů. Všímal si, jak vrtkavá nemoc proměňuje myšlení, smysly i osobnost. Píše i o podrážděnosti, podezíravosti, vzteku, násilí nebo halucinacích.

Také současná psychiatrie poukazuje na vysoké odlišnosti projevů bipolární poruchy. Existuje několik skupin bipolárních pacientů, odlišují se například tím, zda u nich převládají fáze mánie, anebo fáze deprese. Pacienti mají různý věk, pohlaví, ale i různou míru sebevražedných sklonů. Porucha nálady se přitom navíc může u některých kombinovat i s dalšími diagnózami, například poruchou osobnosti.

Smíšená epizoda

Lidé trpící maniodepresivním syndromem mohou v přechodech mezi stavy mánie a deprese zažívat období relativního klidu, ale také tzv. smíšenou epizodu. Tento stav může mít velmi specifickou, těžko zvladatelnou a pro psychiatra obtížně rozpoznatelnou podobu. Jednotlivé protichůdné nálady a vzorce chování se totiž mísí do jednoho období.

Pacient se pak může smát a současně být vzteklý. Z euforie může okamžitě přepnout do stavu apatie. Smích střídá pláč, hyperaktivita pomalost v pohybech i myšlení. Je jasné, že v takové fázi nezbývá nic jiného než odborná pomoc.

MANIODEPRESIVNÍ PSYCHÓZA ZBLÍZKA - PODÍVEJTE SE DO FOTOGALERIE:

Literatura:

Paclt, Ivo a kolektiv: Hyperkinetická porucha a poruchy chování. Praha: Grada, 2007.

Látalová, Klára: Bipolární afektivní porucha. Praha: Grada, 2010.

Smolík, Petr: Duševní a behaviorální poruchy. Praha: Maxdorf, 2001.

Nejčtenější články