Close search

Jsme méně šťastní, moderní technologie ohrožují náš mozek, varují experti

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Již v dobách antiky lidé brojili proti novým vynálezům. Dokonce i filosof Sokrates, zakladatel kritického myšlení, se údajně obával rozšíření písma. Měl obavy, že když lidé budou místo paměti používat třeba psané poznámky, jejich paměť bude kvůli nečinnosti oslabovat. Něco na tom jistě je.

Otázka využívání vlastní či externí paměti nebo optimalizace fungování lidského mozku je dnes s novými technologiemi palčivější než kdy dříve. Co o tom říkají experti?

Co je v současnosti jinak?

Moderní technologie ovládly naše každodenní životy tak razantně, že hovoříme o digitální revoluci. Dle  wikipedie přinesla digitální revoluce novou éru lidské civilizace, tzv. informační dobu, a s ní radikální ekonomické změny. Změny se však odehrávají i v rovině lidského myšlení a funkce mozku. Na to upozorňují mnozí psychologové, psychiatři či neurologové.

Alarmující nejsou moderní technologie jako takové, ale jejich rozvoj a masové používání. A právě o míře používání technologií a sociálních sítí hovořil neurolog Martin Jan Stránský v rozhovoru pro Radiožurnál: "Existuje přímá souvislost mezi mírou používání technologií a určitými částmi mozku, kde se snižuje neurochemická aktivita. Některé struktury mozku se kvůli technologiím zmenšují nebo mizí. Změny pozorujeme zejména v bazální oblasti centrálního laloku."

Nejde jen o mozek...

Moderní technologie podle neurologa mění naše kognitivní schopnosti, ale odrážejí se i v subjektivním pocitu štěstí. "Naše děti pociťují méně štěstí než my. A my zase méně štěstí než naši rodiče," upozorňuje Martin Jan Stránský.

Před nadužíváním moderních technologií varuje také německý psycholog a psychiatr Manfred Spitzer, autor knihy Digitální demence. Ten v souvislosti s technologiemi hovoří o horších sociálních nebo komunikačních schopnostech. Americký novinář Nicholas Carr ke vší té kritice přidává mj. článek Is Google making us stupid?, kde vyzdvihuje především negativní vliv nových technologií na naše čtenářské návyky. Americký počítačový vědec Jaron Lanierse se zaměřil na sociální sítě a sepsal hned deset důvodů, proč vymazat své účty na sociálních sítích. Některé z nich najdete v naší fotogalerii.

Literatura

Spitzer, M. Digitální demence. Praha: Host, 2014.

Lanier, J. Ten Arguments For Deleting Your Social Media Accounts Right Now. Random House UK, 2018.

Lanier, J. Komu patří budoucnost?: Nejste zákazníkem internetových firem: jste jejich produktem. Praha: Argo, Dokořán, 2016.

Nešpor, K. Jak přežít počítač. Praha: Computer Media, 2011.

Odkazy:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1ln%C3%AD_revoluce

https://radiozurnal.rozhlas.cz/pozor-iq-deti-se-snizuje-a-mohou-za-socialni-site-varuje-odbornik-na-lidsky-7952673

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/306868/

Nejčtenější články