Close search

Nepořádek, zápach, špatné světlo: Překážky, které mozku brání dobře fungovat

archiv Zdroj: archiv

Mozek je nejsložitějším orgánem lidského těla a také zřejmě tím nejsložitějším systémem ve vesmíru. Tvoří ho více než sto miliard neuronů – nervových buněk, které neustále vytvářejí nová spojení, tzv. synapse. Spojení neuronů souvisí s kognitivními procesy, jako je myšlení, představivost, pozornost nebo paměť.

Mozek funguje jako obrovské paměťové úložiště, ačkoliv někdy máme pocit, že zrovna ta naše paměť slouží špatně. Sami sobě přitom škodíme. Mozku zbytečně do cesty klademe překážky, které omezují jeho schopnosti. Co s tím?

Věnujte pozornost pozornosti

"Pozornost je součástí mnoha duševních operací. Patří mezi ně porozumění, paměť, učení, vnímání vlastních emocí, jejich příčin, ale také porozumění emocím druhých, a tím i sociální interakce. Pozornost, soustředění a vynikající výkony mají souvislost. Přestože zůstává skrytá, ovlivňuje téměř vše, o co se snažíme." Takto na význam pozornosti upozorňuje ve své knize vyhlášený psycholog David Goleman.

Pokud si význam koncentrace uvědomíme, můžeme na této duševní schopnosti pracovat. Vedle toho můžeme také odstranit rušivé vlivy, které naši pozornost a koncentraci narušují.

Eliminujte rušivé vlivy

Činnost mozku, mentální výkony, paměť i koncentraci můžeme podstatně zlepšit už tím, že si pro mentální práci vybereme vhodné místo.

Rušivě působí především nelibé zvuky, avšak vhodná hudba může být pro někoho prospěšnější než absolutní ticho. Mezi významné narušitele pozornosti i všech dalších kognitivních procesů řadíme vydýchaný vzduch, resp. nedostatek kyslíku. Škodí nepříjemné pachy, příliš vysoká nebo příliš nízká teplota v místnosti, ale také špatné světlo nebo nepořádek.

K těm největším překážkám koncentrace v současné době patří moderní technologie, internet a sociální sítě. Poslední výzkumy zavrhují multitasking, ke kterému nás právě moderní technologie nutí.

Vedle vnějších překážek koncentrace existují i překážky vnitřní. Jde především o negativní vnitřní naladění, stres, únavu, nedostatek spánku, obecně disharmonii mezi prací a odpočinkem. Další překážky popisuje fotogalerie.

Literatura

Goleman, D. Pozornost: Skrytá cesta k dokonalosti. Praha: Jan Melvil Publishing, 2014.

Šnajdrová, L. Jak si zlepšit paměť a koncentraci. Praha: Grada, 2016.

Nejčtenější články