Close search

Jak trénovat paměť? Zkuste to podle neurovědců

Pixabay Zdroj: Pixabay

Paměť hraje podstatnou úlohu v životě každého z nás. Je nezbytná pro učení, osvojování nových informací a dovedností. Umožňuje nám plánovat budoucnost, ale také udržuje v myšlenkách naši minulost. Tím významně utváří vlastní identitu člověka. Důkazem je Alzheimerova choroba, jedna z nejobávanějších chorob vůbec. Se ztrátou paměti člověk ztrácí přehled o tom, kým vlastně je.

Jak to vidí neurovědci?

Pokud zapomínání nedosahuje extrémů, patří k normálním mozkovým činnostem. Zajímavé zjištění však přinesly studie, které nechávají zapomínání stranou. Tyto studie se zaměřují na to, jakým způsobem se v mozku utvářejí nová spojení. Právě nová spojení nervových buněk, tzv. synapse, totiž tvoří paměť. Umožňují uchovávat v mozku informace a také si je v případě potřeby vybavit.

Neurovědci zkoumali fungování mozků světových paměťových šampionů, kteří jsou schopni zapamatovat si během chvíle stovky slov, písmen nebo třeba uspořádání karet. Přišli na to, že mozek těchto šampionů se nijak neliší od mozku běžného člověka.

Paměťoví mistři nevynikají zvláštní pamětí nebo schopnostmi učení. Jejich výkony jsou dány především tréninkem, kterému se věnují. Osvojili si tzv. mnemotechniky, které jsou známé již z antických dob. Jejich fungování potvrzují i moderní vědecké výzkumy. Jeden takový vyšel v americkém odborném deníku Neuron.

Co přinesl výzkum mozku paměťových šampionů?

Martin Dresler, profesor neurovědy působící na oddělení psychiatrie Institutu Maxe Plancka, srovnával se svým týmem fungování mozku téměř desítky světových paměťových šampionů a běžných lidí, ve stejné kategorii inteligence a stáří. Šampioni si dokázali během daného času zapamatovat průměrně 71 z celkem 72 slov, zatímco netrénovaní lidé přibližně 40.

Skupinu netrénovaných účastníků výzkumu dále po 6 týdnů vedli k tréninku paměti metodou loci, nazývanou také tzv. paměťový palác. Právě tuto metodu využívají paměťoví šampioni. Fungování této metody souvisí dle vědců s tím, že využívá oblasti mozku, které pracují s prostorovou pamětí.

Výsledkem výzkumu bylo, že i lidé s běžnou pamětí po 6 týdnech tréninku po 30 minutách denně výrazně zlepšili své paměťové schopnosti. Z testovacího seznamu 72 slov si dokázali zapamatovat 70 až 72 slov a dostali se tak na úroveň světových šampionů v paměti. Tuto schopnost si navíc udrželi ještě po následující měsíce, kdy se tréninku dále nevěnovali.

„Pokud se jednou naučíte využívat svůj mozek metodou loci, nezapomenete ji,“ vysvětluje neurovědec pro The Guardian.

Jak metoda loci vypadá v praxi? To vám objasní fotogalerie.

PODÍVEJTE SE DO GALERIE: 

Literatura

Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004.

Karsten, G., Karsten, M. Úspěšná paměť: Trénujte svůj mozek se světovými šampiony. Praha: BizBooks, 2014.

Buzan, T. Trénink paměti. Praha: BizBooks, 2013.

Nejčtenější články

Zavří­t reklamu