Close search

Jak si vytvořit přirozený respekt ke svým dětem a neformovat je k obrazu svému

pixabay Zdroj: pixabay

Jsou to rodiče, kteří z dětí vychovávají doma buď svobodného člověka, nebo otroka, nebo malého despotu, který bude ovládat celou rodinu. Většina rodičů by si měla uvědomit, že kantorskou výchovou ze svého potomka svobodného člověka nevychovají.

Typická rodičovská výchova je jistě důležitá, ale nic se nemá přehánět. Věčné zákazy a příkazy nikam nevedou. Akorát se u dítěte zlomí přirozená lidská inteligence a z dítěte se udělá poslušný jedinec. Rodiče i učitelé milují poslušné děti, protože ty neposlušné projevují svoji inteligenci, a to se někdy dospělým takzvaně nehodí do krámu. Vzdorovité dítě je velice inteligentní, samostatné, má na všechno svůj názor a nestojí o to, aby mu dospělí podsouvali své názory.

Pokud se otevřete světu takového dítka, začne si vás velice vážit a bude s vámi rádo mluvit. Pokud takto inteligentnímu dítěti stále vnucujete svoji pravdu, dřív nebo později u něho ztratíte respekt a už vás nebude brát jako spojence, přestane vám věřit. Pro obě strany je to velká škoda, která se těžko napravuje. Navíc dítě cítí, že pro své rodiče není dost dobré, protože s ním nejsou spokojeni.

Z takového dítěte se buď stane ovce, která je poslušná, anebo si bude vědomo své jedinečnosti a bude své okolí učit, jak z toho stáda vystoupit. Každé dítě se rodí s velkými předpoklady. Úkolem rodiče je tuto jedinečnost pomoci najít a vyvíjet ji. Rodiče by měli své děti brát s respektem, měli by si uvědomit, že jejich dítě přišlo na svět v podstatě proto, aby učilo ono je. V každém případě má právo být samo sebou, bez ohledu na to, zda to jeho rodič umí, nebo ne.

Dítě potřebuje soukromí, proto by se mu neměli rodiče neustále vnucovat a něco mu radit. Chce-li rodič svému dítěti radit, měl by počkat na to, až ho o to dítě požádá. Dítě o rady většinou nestojí, chce si na odpověď přijít samo. Ostatně to je i nejlepší výchovná metoda.

Rodiče by se neměli stavět do pozice policie, která sleduje každý krok svého dítěte. Potom se dítě nemůže ani pořádně otevřít, protože má pocit, že je neustále sledováno. Takové dítě nemůže být svobodné. Sami si uvědomte, kde se cítíte nejvíc svobodní, samozřejmě tam, kde jste jenom vy sami. Dokážete se tam odosobnit, sundat masku, skrze kterou se někteří snaží být pro své okolí zajímaví.

Úkolem rodičů je vzbudit v dítěti touhu, aby samo chtělo objevovat pravdu. Dítěti by se ani nemělo říkat, co je a co není pravda, protože ta vaše pravda už je přeci jen trochu subjektivně zabarvená. Pravdivé je pro každého jenom to, co se stane jeho vlastním prožitkem čili osobní zkušeností. Všechno, co není naší zkušeností, není pravdivé.

Milující rodič nemá potřebu dítě formovat, protože tak dochází k deformaci. Dítěti je potřeba pomoci k tomu, aby se hluboce ukotvilo v rodině, kde vyrůstá, aby cítilo bezpečí, jistotu a lásku. Je důležité si uvědomit, že pokud člověk nerespektuje sám sebe, nemůže respektovat ani ostatní lidi, včetně svých dětí, které jsou ještě čisté a plné ideálů.

 

 

Nejčtenější články