Close search

Hysterická neuróza není jedna. Zahrnuje hned několik poruch psychiky, jedna je bizarnější než druhá

Unsplash.com Zdroj: Unsplash.com

Pojem hysterická neuróza je v současnosti zastaralý. Psychologové dnes používají termín konverzní nebo disociační poruchy, konkrétně např. disociační amnézie, disociační fuga, disociační stupor aj. Obecně jde o celou škálu různorodých reakcí organismu na prožité trauma.

Traumatické zážitky a vzpomínky jsou někdy natolik bolestivé, že jsou psychikou záměrně potlačovány do podvědomí. Přesunem vzpomínek do podvědomí psychika bohužel nepřestává trpět. Objevují se psychopatologické projevy, ale také příznaky v podobě vážných tělesných obtíží, ty však vždy mají psychogenní původ.

Disociační amnézie a ty další

Ztráta paměti týkající se traumatické události se označuje jako disociační amnézie. Zpravidla se týká určitého časového úseku a postižený si ji většinou neuvědomuje, než ho upozorní jeho okolí. Disociační amnézie je však také projevem poruchy označované jako disociační fuga, kdy je celková ztráta paměti navíc provázena účelným odcestováním na delší vzdálenost.

Disociační poruchy motoriky a citlivosti

Pokud psychické potíže konvertují v potíže fyzické, dochází například ke snížení reakce na vnější podněty, jako je světlo, hluk nebo dotek. Bez jakéhokoliv somatického poškození člověk není schopen pohybu nebo řeči. Hovoříme o disociačním stuporu.

Disociační poruchy motoriky a citlivosti pak zahrnují například ztrátu schopnosti pohybovat částí těla, disociační křeče podobné epileptickému záchvatu, také ztrátu zraku, sluchu, čichu, dotekové citlivosti aj.

Tím však výčet podivných disociačních poruch zdaleka nekončí. Jsou tu ještě další.

Trans a stavy posedlosti

Náhlou poruchu vědomí provází tělesné příznaky, může jít o znehybnění, ztrátu rovnováhy, pláč, křik, ječení a další emotivní vyjádření. Zatímco trans provází primitivní projevy, stavy posedlosti charakterizuje komplexnější chování. Postižený ztrácí vlastní identitu, většinou dočasně. Má například pocit, že ho posedl démon.

Ganserův syndrom

Mezi disociační poruchy se řadí i vzácný Ganserův syndrom s několika disociativními příznaky. Ztrátu paměti provází například částečná obrna a typické mentální zkreslení s přibližnými odpověďmi na základní otázky. Jedna plus jedna jsou pro postiženého tři...

Disociativní porucha identity

Vzácná disociativní porucha identity, dříve nazývaná mnohačetná porucha osobnosti, se projevuje rozpadem osobnosti do dvou či více samostatných osobností, kdy se v určitém čase projevuje vždy jen jedna. Mohou být přitom výrazně odlišné od primární identity, která si těch ostatních nebývá vědoma.

KONVERZNÍ A DISOCIAČNÍ PORUCHY ODHALUJÍ SKRYTÁ ZÁKOUTÍ LIDSKÉ PSYCHIKY. PODÍVEJTE SE DO FOTOGALERIE:

Nejčtenější články

Zavří­t reklamu