Close search

Existují stovky způsobů, jak lidský mozek zkresluje informace. I ten váš!

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Člověk sám sebe považuje za tvora rozumného. Lidský mozek je jistě schopen racionálního rozhodování, objektivního uvažování i logického myšlení, ale mnohem častěji využívá zjednodušující mechanismy. Ty s logikou, racionalitou nebo objektivitou nemají nic společného.

Mentální zkratky nás vedou na scestí

Lidský mozek si ulehčuje práci prostřednictvím různých variant tzv. kognitivního zkreslení. Tyto mentální zkratky omezují naše myšlení, paměť, úsudek i rozhodování. Probíhají na nevědomé úrovni, nevyhne se jim nikdo z nás, ač je někdo k těmto mentálním zkratkám náchylnější než jiný.

Jisté je, že pokud jsme přesvědčeni, že žádnému zkreslení nepodléháme, právě tehdy jsme naopak s vysokou pravděpodobností pod jeho vlivem.

K vlastním chybám býváme slepí

Seznam kognitivních zkreslení na anglické wikipedii zahrnuje asi dvě stovky různých kognitivních zkreslení. V první řadě jde o tzv. kognitivní slepou skvrnu (Blind spot bias). Jde o neschopnost rozpoznat vlastní kognitivní zkreslení, už tato neschopnost je zkreslením. Mnohem snáze rozeznáme kognitivní zkreslení ostatních než naše vlastní. To potvrzují i výzkumy profesorky psychologie Emily Pronik ze Stanford University.

Na kognitivní slepou skvrnu nezapomíná ve své knize Média, lži a příliš rychlý mozek ani Petr Nutil. Zmiňuje i Buddhova slova: „Je lehké zřít chyby jiných, ale připustit chyby své je obtížné. Každý s oblibou probírá chyby druhých jako plevy, zatímco své vlastní chyby skrývá jako podvodný hráč falešnou kartu.“

Iluze, stereotypy a předsudky

Nutil píše o podvědomém myšlenkovém procesu, díky kterému můžeme sami sebe utvrdit v tom, že ostatní vidí svět stejně jako my. Tato iluze má být tím větší, čím větší hodnotu pro nás mají poznatky získané subjektivní zkušeností.

Buster Benson, který se rozhodl všechna kognitivní zkreslení systematizovat, je dává do souvislosti se stereotypním chováním a předsudky. Pátrá po příčinách zkracujících mentálních vzorců.

Jaké jsou podle Bensona příčiny mentálních zkreslení? Odpověď na tuto otázku najdete ve fotogalerii.

PODÍVEJTE SE DO GALERIE:

Literatura

McRaney, D. Nejste tak chytří, jak si myslíte: Klamou vás média, politici a ze všeho nejvíc vlastní mozek. Praha: BizBooks, 2014.

Nutil, P. Média, lži a příliš rychlý mozek. Průvodce postpravdivým světem. Praha: Grada, 2018.

Nejčtenější články