Close search

Dnes je Mezinárodní den gramotnosti? Co všechno o ní vlastně (ne)víte?

Zdroj:

Již v roce 1995 vyhlásilo UNESCO 8. září za Mezinárodní den gramotnosti. Tehdy šlo o podporu šíření gramotnosti zejména v zemích třetího světa. Dnes se gramotnost stále častěji skloňuje i ve vyspělých zemích...

Gramotnost je dle UNESCO základní lidské právo, které se stále nedostává asi pětině obyvatel planety. Nejnižší gramotnost je charakteristická pro nejméně rozvinuté země. Největší počet negramotných lidí žije v Asii. Největší potíže činí negramotnost v subsaharské Africe, kde je desítka zemí s polovinou populace bez základní gramotnosti v podobě čtení a psaní.

Gramotnost je základ života

Gramotnost umožňuje člověku zorientovat se v okolním světě natolik, že dokáže čelit nepříznivým podmínkám, jako je chudoba. Napomáhá také rovnoprávnosti žen a mužů.

Původně se gramotnost vyzdvihovala v rámci sociální spravedlnosti a demokracie. Ekonomické motivy stály stranou, dnes se gramotností zabývají i takové organizace jako OECD nebo Světová banka.

Gramotnost je klíčovou schopností pro každodenní život i v moderním světě, kde však zdaleka přesahuje schopnost čtení, psaní a počítání. Definice gramotnosti se tak neustále rozšiřuje, na rozdíl od analfabetismu, který je jejím opakem.

Učit se, učit se, učit se!

Zhruba od poloviny sedmdesátých let se hovoří o tzv. funkční gramotnosti. Jde o schopnost číst, psát a počítat tak, aby se člověk dokázal zapojit ve všech aspektech života. Zahrnuje celou řadu základních dovedností, které se označují také jako kompetence.

Jednou z klíčových kompetencí pro život má být schopnost učit se. Evropský referenční rámec pro klíčové kompetence jich definuje hned osm: vedle schopnosti učit se je to komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizích jazycích, kompetence v oblasti matematiky, přírodních věd a technologií, práce s digitálními technologiemi, dále také interpersonální a občanské kompetence, podnikavost a kulturní vyjádření se.

Klíčové kompetence odpovídají různým formám gramotnosti, o kterých se dnes hojně diskutuje. Jde například o digitální gramotnost.

Jaké další druhy gramotnosti známe? PODÍVEJTE SE DO FOTOGALERIE.

Nejčtenější články

Zavří­t reklamu