Close search

Děti čtou stále méně, bohužel tím ztrácí i schopnost přemýšlet

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Když začnou děti chodit do školy, nejprve se učí číst a psát. Jakkoli je čtenářská gramotnost podceňována, je základním předpokladem pro úspěšné vzdělávání na všech stupních.

Celý školský systém je založen na textech. Pokud si dítě neosvojí umění číst, je tím omezeno v dalším vzdělávání. Pokud dítě nezíská ve čtení zálibu a nečte bez potíží, ztrácí šance na úspěch v životě.

Uvědomujete si význam čtení?

Učitel češtiny a dějepisu Základní školy Emila Zátopka v Kopřivnici, člen čtenářské skupiny projektu Pomáháme školám k úspěchu a propagátor čtenářské gramotnosti Miloš Šlapal vysvětluje, že umět číst texty znamená umět číst svět kolem sebe.

Dobře číst se v podání Miloše Šlapala rovná dobře rozumět textu. Pokud to tak není, je dle pedagoga ohrožena demokracie. Člověk, který nedokáže porozumět textu a nahlížet na něj kriticky totiž mnohem snáze podléhá manipulaci. Manipulace se v současnosti přitom na nás všechny tlačí ze všech stran.

Čtení knih navíc podporuje emocionální gramotnost, zvyšuje emoční inteligenci, napomáhá porozumění mezi lidmi. Tím však přínos čtení zdaleka nekončí. Čtení je také tréninkem schopnosti koncentrace a paměti.

„Mám zkušenost, že děti, které čtou, dokážou i lépe přemýšlet,“ říká učitel v rozhovoru pro Lidové noviny. Zmiňuje také výzkumy, které potvrzují, že úspěšné děti často a rády čtou.

Knihy v digitální éře

Nejde jenom o televizi, knihám a klasickému čtení konkuruje internet, sociální sítě a počítačové hry. Děti ztrácejí vztah ke knihám. Je na škole a rodině, aby v nich vzbudily zájem o čtení. Mohou tak podstatně přispět k jejich osobnostnímu rozvoji. Také studie PISA poukazují na souvislost mezi zájmem o čtení, čtenářskou gramotností a výsledky ve vzdělávání dětí, ale i dospělých.

Soubor studií Gramotnost ve vzdělávání bohužel upozorňuje i na závažné problémy se čtenářskou gramotností, se kterými se Česká republika aktuálně potýká. Řešením je dát čtení větší prostor ze strany školy i rodiny, probouzet v dětech od malička zájem o čtenářství.

Jak na to? Jak vzbudit zájem dětí o čtení? Návod nabízí fotogalerie.

Zdroje:

  • https://www.kellnerfoundation.cz/ohlasy/vzdelani-je-zalozene-na-umeni-cist
  • http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2011/06/Gramotnosti_ve_vzdelavani_soubor_studii1.pdf
  • https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=9641

Nejčtenější články