Close search

Čemu se vyhnout, aby manželství neskončilo rozvodem? Tyto situace mohou zničit vztah

Pixabay Zdroj: Pixabay

O manželství se říká, že je to ustavičná a velmi náročná práce. A není divu. Vytvořit a udržet vztah mezi dvěma lidmi, kteří se rozhodli spojit své životy v dospělém věku, není žádná legrace. Studie ale v průběhu let zjistily, která partnerství nejspíš skončí rozvodem. Jaké jsou hlavní důvody?

I když se mnoho párů v průběhu svého vztahu rozhodne k uzavření manželství a vytvoření rodiny, některé z nich bohužel končí rozvodem. Tyto situace jsou sice vždy náročné, ale rozhodně by neměly bývalé manžele odradit od vytváření vztahu nového. Rozchod je sice vinou obou partnerů, přesto existují předpoklady, které mohly hned na začátku napovědět, že manželství nevydrží až do smrti.

Práce na poloviční úvazek

V dnešní době se sice stává celkem běžnou záležitostí, když žena vydělává více, než její manžel. Nebo pracuje na rozdíl od svého muže na plný úvazek. Existují páry, které dokážou takto bez problémů žít a stereotypy ohledně "muže živitele" nechávají v minulosti. Přesto studie z roku 2016, kterou provedla Harvardská univerzita, ukázala, že manželství, ve kterých muž nemá práci na plný úvazek, častěji končí rozvodem. Výzkumníci studovali manželství uzavřená od roku 1975 a zjistili, že 3,3 procenta párů, ve kterých měl muž práci pouze na poloviční úvazek, nevydržela.

Nižší vzdělání

I když dosažené vzdělání většinou nevypovídá o morálních kvalitách jedince, přesto s sebou může nést jisté nevýhody, které mohou zapříčinit rozvod. Většinou se může jednat o skutečnost, že nižší vzdělání vede k nižšímu příjmu. To může mít za výsledek nedostatek finančních prostředků a více stresující rodinný život, který může vyústit rozchodem.

Příliš brzy, nebo pozdě

Každý by měl vstupovat do manželství až ve chvíli, kdy se k tomu pevně rozhodne a bude přesvědčený, že našel toho pravého partnera. Přesto výzkum, který vedl profesor Nicholas Wolfinger z Univerzity v Utahu, ukázal, že nejčastěji končí rozvodem manželství, která partneři uzavřeli buď ve velmi mladém věku, nebo po dvaatřiceti letech života. Wolfinger ve své studii tvrdí, že pokud se berou lidé, kterým je více jak 32 let, tak pravděpodobnost jejich rozvodů se zvyšuje o 5 procent s každým dalším rokem. Horší jsou údajně ale vyhlídky pro partnery, kteří se brali ve velmi mladém věku. Pravděpodobnost rozvodu také zvyšuje věkový rozdíl mezi manželi. Tady platí, čím více roků od sebe partnery dělí, tím je větší možnost, že se rozvedou.

Nevhodné chování zničí vše

Na začátku každého vztahu pocit zamilovanosti dokáže vytěsnit jakékoli negativní pocity nebo emoce, které mohou partneři vůči sobě navzájem projevovat. S postupem času však v manželství mohou nastat chvíle, kdy nevhodné chování dokáže zničit i pevný vztah. Psycholog John Gottman, který se vyjádřil k tématu rozvodů pro server Business Insider uvedl, že existují konkrétní druhy chování, které skoro jistě dokáží předpovědět možný rozpad manželství.

Do tohoto seznamu podle Gottmana určitě patří pocit nadřazenosti. Pokud jeden z partnerů vnímá toho druhého jako méněcenného člena vztahu, pak podobná situace může vést ke konfliktům a následnému rozpadu manželství. Také časté kritizování může narušit i velmi pevný vztah. Mezi další problémy patří i nedostatek komunikace. Pokud se totiž partneři mezi sebou nedokáží dohodnout, jejich vztah nemůže dlouho existovat a rozchod se stává skoro nevyhnutelným.

Nejčtenější články