Close search

Bipolární afektivní porucha – vážná nemoc velkých umělců

Pixabay Zdroj: Pixabay

Jde o závažné duševní onemocnění se stavy hluboké deprese, ale i epizodami mánie. Nemoc se nezřídka pojí s kreativitou, důkazem jsou slavné osobnosti, které jí trpěly. Z těch českých to byl Miloš Kopecký, Ota Pavel nebo Petr Muk.

Nemoc postihla i světové umělecké velikány, jako byl Vincent van Gogh nebo J. W. Goethe. Problematický Curt Cobain svůj duševní stav nezvládl. Nejde však jen o kreativně založené umělce. S bipolární poruchou údajně bojoval i Winston Churchill nebo Napoleon Bonaparte.

Vzhledem k tomu, že se na vzniku nemoci podílejí genetické faktory, nemoc dnes trápí celé rodiny. K nastartování nemoci může přispět krizová životní událost stejně jako stresové prostředí.

Co to je bipolární porucha?

Bipolární afektivní porucha se biochemicky projevuje nedostatkem hormonů noradrenalin a serotonin. Postižení prožívají dvě extrémní fáze poruch nálad – fázi deprese a mánie. Proto se také hovoří o maniodepresivní psychóze.

  • V jedné fázi trpí pacient hlubokými depresemi, intenzivním smutkem a pocity zoufalství.
  • V té druhé naopak přichází nespoutaná radost, veselá nálada a nadměrná aktivita.

Umělci ve fázi mánie tvoří svá nejlepší díla, podnikatelé se pouštějí do těch nejbláznivějších nápadů. Nezřídka dochází k unáhleným rozhodnutím, lehkovážnému utrácení peněz nebo promiskuitě. Fáze mánie odpovídá bohémskému stylu života, ale jde o periodu nemoci, kterou vystřídá normální nálada a posléze deprese, často ruku v ruce se sebevražednými myšlenkami.

Bipolární poruchu charakterizuje apatie, lhostejnost, ztráta energie ve fázi deprese, stejně jako hyperaktivita, impulzivnost a optimismus ve fázi mánie. Patří k ní i podrážděnost, vznětlivost nebo agrese. Manickou epizodu navíc mohou provázet i bludy a halucinace.

Léčba existuje

Bipolární porucha postihuje asi desetinu lidí, kteří trpí depresemi. Neléčená bipolární porucha má tendence nabývat na intenzitě. Zhoršují se stavy mánie, prohlubují se deprese, navíc se střídají stále častěji. Někdy se postižený neobejde bez hospitalizace. Porucha, stejně jako další afektivní poruchy, je přitom sama o sobě léčitelná. Léčba se zpravidla neobejde bez farmak, která regulují vylučování hormonů v mozku. Významnou oporou je i psychoterapie.

Psychiatr MUDr. Tomáš Novák zmiňuje jako jednu z metod léčby i elektrokonvulzivní terapii. Je vyhrazena pro vážné případy a především pacienty, kterým nepomáhá farmakoterapie.

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O BIPOLÁRNÍ PORUŠE? PODÍVEJTE SE DO FOTOGALERIE:

Literatura:

Paclt, Ivo a kolektiv: Hyperkinetická porucha a poruchy chování. Praha: Grada, 2007.

Látalová, Klára: Bipolární afektivní porucha. Praha: Grada, 2010.

Smolík, Petr: Duševní a behaviorální poruchy. Praha: Maxdorf, 2001.

Nejčtenější články