Close search

4 magická místa v Praze, kde se můžete nabít pozitivní energií

pixabay Zdroj: pixabay

Praha je od pradávna považována za magické město, a to i cizinci, kteří sem jezdí načerpat pozitivní a silnou energii. O Praze se říká, že je stověžatá. Věže a věžičky mají blahodárný vliv na své okolí a to citlivější jedinci velmi dobře vnímají. Provedeme vás 4 místy, které jsou v Praze známé jako zdroje pozitivní energie, kam můžete chodit čerpat novou sílu i vy.

Karlův most

Magickým místem se silně zhmotnělou energií je bezpochyby Karlův most. Od nepaměti je opředen mnoha tajemnými legendami. Jeho stavba byla zahájena v přesně vypočítaném magickém čase, který má dodnes silný astrologický vliv.

Procházka po Karlově mostě okouzlí zvláštní atmosférou. Hlavně ve večerních hodinách, kdy jsou sochy osvětleny lampami, si můžete připadat jako v jiném městě. Významná je socha sv. Bruncvíka, kterému leží u nohou lev. Duchovně vnímavý jedinec může rozostřeným zrakem nad sochou spatřit proud světelné energie v podobě tenkého sloupu, jenž připomíná provaz, tzv. pupeční šňůru, která spojuje Prahu a duchovní energii vesmíru.

Starý židovský hřbitov

Hřbitovy většinou bývají místy s negativní energií vzhledem ke koncentrovanému utrpení pozůstalých a mrtvých, ale ten pražský židovský je zcela výjimečný. Je pozitivní i díky zdejší slavné hrobce rabbiho Löwa, ke které každoročně putují tisíce poutníků z celého světa, aby mocného Maharala poprosili o přímluvu. Své prosby zapisují na lístečky, které vhazují škvírami do hrobky. Právě u hrobky se nalézá nejsilnější energetický bod na hřbitově.

Vyšehrad

Bájný Vyšehrad vznikl jako opevněné hradiště v 10. století a je to místo se silnou energií, minulostí se spoustou legend a pověstí. Areál pražského Vyšehradu náleží k energeticky nejsilnějším oblastem v celé naší zemi. Můžete zde čerpat životní energií ze stromů, kterou získáte jejich obejmutím.

Nebo z dotyků menhirů, které jsou rozmístěny v nejrůznějších koutech celého hradiště. Asi nejznámější jsou tři Čertovy sloupy (nebo také Zardanův sloup), s tajemným vnitřním nápisem latinkou SMMRIEMW, který je nejen součástí legendy o dostavbě baziliky sv. Petra a Pavla, ale bezesporu zónou s abnormální energií.

Vyšehrad vyhledávají nejen lidé citliví na nejrůznější proudění energií nebo paranormální jevy, ale i obyčejní „smrtelníci“, kteří si sem chodí odpočinout od ruchu města a poklidnou procházkou si dobít svou energii. Návštěva Vyšehradu podporuje tvořivost, originalitu a výkonnost.

Petřín

Hora lásky Petřín je spojována hlavně s milenci. O Petříně se nikde nedočtete jako o místě, kde se nabijete pozitivní energií, ale kde jinde je taková koncentrace lásky než na Petříně.

Nejenže pohled z tohoto oblíbeného místa zamilovaných skýtá nádherný pohled na Prahu, ale také zde stojí milostný symbol, socha Karla Hynka Máchy, který se metafyzickou podobou lásky zabýval v literárním životě stejně intenzivně, jako se v životě praktickém zabýval její podobou fyzickou. Petřín vás zkrátka nabije pozitivní energií, novými nápady a samozřejmě láskou.

 

Nejčtenější články