Close search

Země pro letošek vyčerpala všechny přírodní zdroje. Světový fond na ochranu přírody bije na poplach a varuje před nadspotřebou potravin

Zdroj:

Dnes je den, kdy Země překročila svou kapacitu. Alespoň pro letošek. Při příležitosti tzv. Earth Overshoot Day (volně přeloženo do češtiny jako Den překročení kapacity Země) řada organizací i obchodních společností připomíná světu, že život, na který jsme zvyklí rozhodně neplyne přirozeně a klade až moc důrazu na výdobytky konzumní společnosti. Na to se snaží upozorňovat i Světový fond na ochranu přírody (WWF), pod jehož patronátem se akce a projekty při příležitosti tohoto speciálního dne konají. A pro tento záměr se mu už dlouhodobě snaží získávat na svoji stranu i významné hráče z obchodního prostředí – pro letošek je to například velkoobchodní řetězec Tesco. 

Dnem překročení kapacity Země je v roce 2021 29. červenec. V podstatě jde o symbolické vyjádření momentu za roční období, kdy lidstvo vyčerpalo veškeré přírodní zdroje, které je Země sama o sobě schopna v jednom ročním cyklu obnovit. Zjištění je to vcelku hrozivé – konzumní způsob života, na který jsme navyklí, totiž vyžaduje spotřebu v 1,7násobku možností přírodních zdrojů
planety. MMF při této příležitosti všechny vyzývá k tomu, aby o svých návycích přemýšleli a přispěli tak ke společenské změně, která může být klíčem k zajištění naší společné a kvalitní budoucnosti.

Na naší ekologické stopě se mamutím způsobem podílí hlavně způsoby výroby, distribuce a samotné konzumace potravin. Ty jsou největším zdrojem emisí skleníkových plynů. 40 % ze všech vyrobených potravin je nadarmo vyplýtváno a nadále prohlubuje naše problémy s biologickým a gastro odpadem. Nesnězené Potraviny tvoří až 8 % globálních emisí skleníkových plynů. Potravinářský průmysl je přitom jedním z hlavních strůjců ztráty globální biodiverzity a likvidace přírodních stanovišť2 flory i fauny. 61,5 % takových stanovišť ve střední a východní Evropě ovlivňuje zemědělská výroba.

Minulostí jsou naštěstí doby, kdy hlavní hráči na trhu tyto otázky ignorovali. Dnes se naopak kladení důrazu na aspekty udržitelnosti a zodpovědnosti stává nedílnou součástí jejich firemních filozofií. MMF například při příležitosti letošního Earth Overshoot Day oznámil, že spojuje síly s obchodním řetězcem Tesco. Náplní společné snahy je především zvyšování povědomí o udržitelných stravovacích návycích za účelem zlepšení zdraví i zmírnění dopadu toho, jak konzumujeme, na životní prostředí.

"Náš potravinový systém spoléhá na přírodu, ale příroda má potíže." Dnes, v Den překročení kapacity Země, chceme zdůraznit skutečnost, že doslova spotřebováváme naši budoucnost – a potraviny, které vyrábíme a konzumujeme, jsou velkou součástí tohoto problému. Proto vítám partnerství WWF se společností Tesco, jedním z předních maloobchodních řetězců v České republice, Maďarsku a na Slovensku, protože podpoří přechod k udržitelným a zároveň dostupným možnostem každodenního nakupování v těchto zemích“, popisuje očekávání od spolupráce s Tescem Andreas Beckmann, výkonný ředitel WWF pro střední a východní Evropu.

Matt Simister, generální ředitel Tesco pro Střední Evropu, hlavní myšlenku ještě dále rozvádí: „Jsem rád, že můžeme pracovat s odborností a zápalem, které WWF přináší. Sdílíme snahu snížit dopad produkce potravin na planetu a podporovat posun směrem k udržitelnější spotřebě a výrobě. Potraviny jsou základem našeho zdraví a zdraví naší planety a naši zákazníci od nás čekají pomocnou ruku. Naše partnerství s WWF se zaměří na zvyšování povědomí a podporu změn v celém dodavatelském řetězci z farmy na vidličku.“

Středobodem zájmu Tesca a WWF ve střední Evropě budou hlavně tři oblasti, které oba partneři pokládají za klíčové. Konkrétně jde o následující:

Zvyšování povědomí zaměstnanců Tesca o úloze, kterou mohou sami sehrát při snižování dopadů fungování společnosti na životní prostředí a přírodu;

Podpora zájmu zákazníků a zvyšování jejich povědomí o každodenním rozhodování o nákupu i spotřebě udržitelných potravinách;

Spolupráce s dodavateli a partnery za účelem zvyšování povědomí o osvědčených postupech udržitelné výroby a zajištění cenově dostupných možností pro nakupující.

Nejčtenější články