Close search

Zákazníci Pražské plynárenské jezdí na bioCNG

Pražská plynárenská Zdroj: Pražská plynárenská

Pražská plynárenská dodávkami pokročilého biopaliva přispívá k lepšímu životnímu prostředí v Praze. Spalováním bioCNG se proti spalování tekutých fosilních paliv ušetří více než deset tisíc tun oxidu uhličitého ročně.


Aktuálně jezdí zákazníci Pražské plynárenské na bioCNG. Prodej bioCNG je samozřejmě virtuální, protože biometan je přimíchán do plynovodu se zemním plynem, prokazatelné ale je, že byl tento plyn doručen na český trh i že byl na našem trhu využit.

Pro výrobu bioCNG jsou využívány biologicky rozložitelné odpady například z výroby potravin (masozpracující průmysl, mlékárenství, zemědělství – živočišná a rostlinná výroba, ale i distribuce protravin: velkosklady, maloobchod atp.) nebo obnovitelná biomasa jako je kukuřice, řepka apod. BioCNG začala Pražská plynárenská nabízet v menším rozsahu motoristům již v závěru loňského roku.

 „Snažíme se tímto způsobem reagovat na výrazně rostoucí poptávku motoristů po čisté mobilitě. Stále více z nich chce využívat svá vozidla v co největší míře udržitelně a my jim jdeme touto formou naproti“, uvedl předseda představenstva Pražské plynárenské Martin Pacovský.    


Nejčtenější články

Zavří­t reklamu