Close search

Za války zde byly popraveny stovky nevinných lidí. Jak dnes vypadá Kobyliská střelnice?

archiv Zdroj: archiv

Kobyliská střelnice se nachází v Praze Kobylisích. Je to bývalá vojenská střelnice a popraviště v době nacistické okupace. Od roku 1945 je střelnice pietním místem a v roce 1978 se stala národní kulturní památkou.

Historie střelnice

Kobyliská střelnice vznikla v roce 1890 na okraji tehdejší vsi Kobylisy severně od Prahy. Nejprve sloužila pro výcvik pěchoty, ale brzy se stala výletním místem. Vojenské kapely tu pořádaly koncerty, byla zde zřízena konírna a cvičila se jízda na koni. Po první světové válce nacvičovaly na střelnici i měšťanské sbory, Sokol a další spolky. Právě podle střelnice byla při svém vzniku v roce 1938 pojmenována Střelničná ulice, která vede z Kobylis směrem k Proseku.

Místo sloužilo jako popraviště

Za druhé světové války zřídila německá správa Prahy v zadní části střelnice popraviště, přičemž na tuto práci nasadila také mj. židovské pracovníky. Bývalá konírna se proměnila na poslední vězení odsouzených. Nejvíce represivních poprav proběhlo v prostorách střelnice v Kobylisích po atentátu na Reinharda Heydricha v období tzv. II. stanného práva. Po atentátu na Heydricha v roce 1942 tu byly denně popravovány desítky mužů a žen, kteří se provinili schvalováním atentátu.

Zvuky výstřelů byly záměrně přehlušovány spouštěnými motory autobusů a automobilů. Od 30. května do 3. července 1942 zde bylo popraveno téměř 540 osob, mj. Alois Eliáš, Vladislav Vančura, Evžen Rosický, Jan Auerhan, zoolog Jaroslav Štorkán či skupina občanů Lidic. Potom ještě 4. a 5. září zde byli také zastřeleni představitelé Československé pravoslavné církve, v čele s biskupem Gorazdem.

Umělecké skvosty

Po skončení války byla střelnice nejdříve pietně upravena Pražany. Část ještě nějakou dobu využíval Svazarm a Armádní film. V roce 1978 byla Kobyliská střelnice prohlášena za národní kulturní památku.

Dnešní pietní výzdoba areálu střelnice byla dokončena v roce 1975.  Na místě bývalých koníren je mozaika od Martina Sladkého, opodál stojí dřevěný kříž, který byl po 17 letech napaden hnilobou a v polovině listopadu 2007 byl se souhlasem památkářů na náklady radnice osmé městské části na kobyliské střelnici vztyčen nový kovový pietní kříž s trnovou korunou. Také tam stojí plastika plačící ženy od Miloše Zeta. Naproti jedinému vchodu do areálu skrz betonový jsou vytesány do desky verše Miroslava Floriana.

Areál prošel rekonstrukcí

Od března 2015 do dubna 2016 byl areál uzavřen a prošel rekonstrukcí, v jejímž rámci byly odstraněny náletové dřeviny, odkryty a zrekonstruovány terčové střelecké jámy včetně terčových mechanismů, původní rozbitá trachytová dlažba byla vyměněna za novou, která ale pochází ze stejného lomu.

Byly instalovány přípojky vody a elektřiny pro závlahový a kamerový systém, také bylo zavedeno nové osvětlení a provedeny i další opravy a restaurační práce. Celkové náklady dosáhly přibližně 13 milionů korun. Areál byl slavnostně znovuotevřen za účasti ministra obrany a představitelů městské části  Prahy 8 v pondělí 25. dubna 2016. Podívejte se do galerie, jak to na Kobyliské střelnici dnes vypadá.

 

Nejčtenější články