Close search

WomanPower - Jak si stojí ženy ve světě moderních technologií?

Huawei Zdroj: Huawei

Technologický průmysl je zpravidla vnímán jako mužská doména. Je však velmi důležité si připomínat, jak důležitou roli u jeho vzniku a formování hrály a nadále hrají ženy. Ať už se podíváme na příběh viktoriánské hraběnky Ady Lovelace, jejíž sada instrukcí pro výpočetní zařízení jí vynesla přezdívku první počítačové programátorky, nebo na proslulou Grace Hooper, která představila první program překládající algoritmus ze vstupního programovacího jazyka na výstupní strojový kód, díky podpoře svého okolí měly tyto ženy možnost svůj jedinečný talent rozvíjet a obohatit jím celé lidstvo. Věříme, že podobných žen je na světě mnohem víc a naším cílem je budovat prostředí, ve kterém tyto ženy mohou čerpat inspiraci, růst a utvářet naši technologickou budoucnost.

Chybí správné vzory

V odvětví ICT pracuje napříč Evropskou unií necelých 8 milionů profesionálů. Pouze 18 % z nich jsou ženy, uvedla při debatě pořádané společností Huawei při příležitosti Mezinárodního dne žen členka Evropského parlamentu Maria da Graça Carvalho. Podobný poměr přitom najdeme i v oblasti vzdělávání, kde jsou v předmětech spojených s ICT zastoupeny dívky jen ze 17 %. Zájem žen o toto odvětví by podle ní mohl růst skrze budování ženských vzorů, se kterými se zájemkyně o obor mohou ztotožnit. Její názor potvrdila i další účastnice debaty, manažerka pro řízení obchodní činnosti Agnieszka Stasiakowska. Ta zároveň apelovala na nutnost vyvinutí většího úsilí v případě podpory rozvoje ženského talentu a schopností a stejně tak i příprav na vedoucí pozice.

Všeobecně zažité představě ICT jakožto mužského oboru oponovala i Sophie Batas, ředitelka pro kyberbezpečnost a datovou bezpečnost ve společnosti Huawei. „Kybernetická bezpečnost je velmi multidisciplinární odvětví. Vyžaduje různé typy profilů a velmi specifické dovednosti, jimiž jsou například schopnost pečovat o druhého, cit pro rychlou a přesnou komunikaci, vyjednávací talent, široký pohled na věc, umění bleskově reagovat, a myslím si, že všechny tyto dovednosti jsou přirozeně zakořeněné v ženské DNA. I proto v oblasti kybernetické bezpečnosti stoupá počet žen a vidím to i v naší společnosti,“ sdělila expertka posluchačům. Nárůst žen v této oblasti vítá, celosvětově jsou totiž v kyberbezpečnosti zastoupeny jen z 11 %, přičemž v Evropě je podíl ještě o čtyři procentní body nižší.

Naplňte svůj potenciál

Na rozvoj ženského talentu a budování více inkluzivního prostředí v oblasti ICT se nyní zaměřuje Women Developers Program – unikátní projekt, který v letošním roce představila společnost Huawei. Jeho cílem je poskytnout ženské části populace větší prostor k dalšímu odbornému vzdělání a podporu k navrhování řešení, která pomohou utvářet lepší, technologicky vyspělejší svět. Do programu se mohou zapojit vývojářky z kterékoliv země, a Huawei proto vyzývá i české ženy se zápalem pro IT, aby se neváhaly přidat.

Podle průzkumu s názvem Firma 4.0, který připravila agentura IPSOS pro Asociaci malých a středních podnikatelů, zaměstnávalo ke konci roku 2019 pouze 19 % malých a středních podniků v České republice mezi svými IT zaměstnanci ženy. Podle údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je tak naše země v rámci Evropské unie v tomto ohledu pozadu. Budování digitální gramotnosti a hloubková specializace jsou však klíčové pro digitalizaci průmyslu, který patří k ekonomickým pilířům naší země, a vyžaduje si proto speciální pozornost.

„Věříme, že v digitálním věku musí být ženám poskytován dostatek příležitostí pro zapojení se do technologických oborů a zároveň umožněn otevřený přístup k oborovému vzdělání. Ženy mají ohromný talent a potenciál vést technologické inovace a náš program jim může pomoci tento talent rozvíjet a objevit příležitosti, ve kterých budou moci naplno využít svého potenciálu. Program je určen pro vývojářky z celého světa. Zapojit se tak může opravdu každá žena, kterou lákají nové možnosti v oboru ICT,“ říká Pavel Košek, ředitel korporátní komunikace společnosti Huawei. K registraci slouží oficiální stránky Huawei Woman Developers, kde je možné se do programu přihlásit.

Nejčtenější články