Close search

Výchova nemusí mít vítěze a poražené! Dávejte si na to pozor

profimedia.cz Zdroj: profimedia.cz

Výchova bez poražených je postavena na myšlence, že lze zohlednit naplňování potřeb dětí i rodičů takovým způsobem, aby z nejbližších vztahů nikdo nevycházel poražený. Koncept vypracoval americký psycholog Thomas Gordon.

Jde o způsob řešení konfliktů mezi rodiči a dětmi, které napomáhá vychovávat děti zodpovědnější a disciplinovanější bez použití strachu jakožto výchovného nástroje. Způsob výchovy dětí bez trestů a odměn.

Napomáhá nám s dětmi udržet naplňující a fungující vztah za jakýchkoliv okolností a je způsobem, jak děti povzbudit k přijetí zodpovědnosti za hledání a nalézání vlastních řešení svých problémů. Vyžaduje však zásadní změnu postoje k dětem a vyžaduje dovednost naslouchat druhému bez hodnocení a schopnost upřímně vyjadřovat své vlastní pocity.

Pokud se rozhodnete se svými dětmi tuto metodu vyzkoušet, nezapomeňte, že jim je tato metoda cizí a bylo by dobré nejprve děti s novou metodou seznámit.

Jak se připravit?

  1. Jasně a stručně vysvětlete dítěti, že vznikl problém, který je potřeba řešit.
  2. Dejte dítěti najevo, že chcete, aby se na hledání řešení podílelo společně s vámi.
  3. Dohodněte se, kdy s novou metodou začnete.

Jak začít?

  • Určete a popište problém
  • Vymyslete nejrůznější řešení problému
  • Posuďte vymyšlená řešení
  • Vyberte to nejpřijatelnější řešení
  • Vymyslete způsob, jak vybrané řešení realizovat
  • Vyhodnoťte, zda vybrané řešení funguje

Principy naslouchání, komunikace a řešení konfliktů se osvědčily v rozličných kulturách a prostředích po celém světě. Počítejte však s tím, že zpočátku můžete narazit na problémy.

Trvá nějaký čas, než se rodiče i děti zbaví starých vzorců chování a osvojí si nové. Často se při uvádění této metody do praxe chybuje, než si rodiče navyknou řešit konflikty bez použití moci. Ale vyplatí se vydržet. Naučíte se řešit problémy způsobem, aby nikdo neprohrál, a výsledkem bude méně hádek a trestů, a to jistě stojí za námahu.

Nejčtenější články