Close search

Vše přehledně na jednom místě. Jaké přednosti má pražský Realitní portál?

Unsplash Zdroj: Unsplash

Doposud největší a nejdelší potravinová sbírka ve střední Evropě potvrdila závazek společnosti Tesco soustavně podporovat místní komunity. Výjimečná sbírka potravin pomáhala rodinám, které se z důvodu pandemie dostaly do obtížné životní situace, po celé léto. Společnost Tesco zahájila sbírku jako pohotovou reakci na koronavirovou krizi – od 19. června do konce srpna se zapojilo všech 186 obchodů Tesco po celé České republice. Darované potraviny pomohly tisícům rodinám. Potravinová sbírka navazovala na mimořádný potravinový dar v celkové výši 4,5 milionu korun, které Tesco v průběhu dubna a května darovalo potravinovým bankám.

Realitní portál vznikal jako nástroj pro boj za větší přehlednost a transparentnost veřejné správy,“ vysvětluje důvody jeho spuštění v roce 2018 radní pro správu městského majetku Jan Chabr (TOP 09). „V té době samozřejmě nikdo nečekal, jaká situace nastane. Přesto v něm právě teď vidím novou přidanou hodnotu – městské nemovitosti by se mohly stát ideální investicí pro zájemce, kteří se snaží o překlenutí současné krize. Smysl portálu navíc zůstane zachován, i nadále bude totiž sloužit k podpoře podnikatelského prostředí a usnadnění jejich orientace na trhu,“ dodává.

Magistrát hl. m. Prahy zprovoznil Realitní portál před dvěma lety v roce 2018, doufaje ve zvýšení transparentnosti veřejné správy. Každý návštěvník portálu totiž mohl lehce zjistit, jaké nemovitosti Praha vlastní, kdo o ně projevil zájem, a konečně kdo se do veřejné aukce přihlásil, potažmo, komu město svůj majetek už pronajímá a za kolik. Vše navíc na jednom místě. Přehlednost online prostředí byla druhým velkým cílem. Potenciálním nájemcům tak chtělo pražské vedení usnadnit složitý proces hledání na úředních deskách jednotlivých městských částí či jiných příspěvkových organizací. I přes to, že první rozšíření bylo plánováno až na rok 2019, se řada městských částí a organizací do projektu rozhodla zapojit už v prvních měsících po spuštění Portálu.

V roce 2019 se pražská vládní koalice rozhodla změnit podmínky výběrových řízení. Reagovala tak na rostoucí kritiku developerů, kteří nechávají městské nemovitosti chátrat, nebo je využívají pro účely, které znepříjemňují život obyvatel v dané lokalitě. Vzpomeňme například neutěšenou situaci s pronajímateli Airbnb v centru Prahy. Základním kritériem zůstala pořád výše nájmu, nově ale její relevance při rozhodování poklesla na pouhých 60 procent. „Výrazný 30procentní podíl teď má při rozhodování i účel pronájmu. Díky tomuto kritérii můžeme po zájemcích žádat, aby nám nastínili plány, které s nemovitostí mají. To nám dává prostor, abychom vyhověli spíše těm, kteří za námi přicházejí s bohulibými plány s potenciálem zvýšit kvalitu života v dotčené lokalitě,“ pochvaluje si změnu podmínek ve výběrových řízeních radní Chabr. Zároveň zmiňuje, že lze upřednostnit i zkušené podnikatele. Zbylých 10 procent relevance při rozhodování totiž představují právě doložené reference a předchozí zkušenosti zájemců.

Magistrátu se tak podařilo vytvořit přehledný a jednotný katalog, který je dostupný skrze webovou adresu https://realitniportalpraha.cz/cs. Jan Chabr navíc stál i za iniciativou propojit projekt Realitního portálu s prostředím sociálních sítí. Proto nejaktuálnější nabídky najdete facebookovém profilu https://www.facebook.com/realitniportalpraha.

Jaký majetek hlavní město prostřednictvím Realitního portálu zájemcům nabízí?

1. Byty: Kategorie určená především pro ty, co hledají prostory pro bydlení. Zahrnuje bytové jednotky z různých pražských částí k pronájmu i prodeji. V každém profilu najdete popis bytu, včetně jeho technických specifikací, podmínek výběrového řízení, i návrh budoucí smlouvy. Většina aukcí probíhá elektronickou formou. Pojistkou, aby se do dražby zapojili pouze vážní zájemce, představují povinné prohlídky nemovitostí, jejichž termíny též najdete v konkrétních profilech.

2. Nebytové prostory: Prostory, které jsou primárně určeny pro podnikatelskou činnost nebo zřizování poboček a provozoven zavedených firem. V dnešní době pandemie COVID-19 mohou být tyto nabídky právě ideálním řešením pro ty, jež si nemohou nadále dovolit dražší tržní pronájmy. Často jde o nemovitosti, které jsou již zařízeny po předchozích nájemcích, například prodejny nebo restaurace. V profilech nemovitostí zájemci najdou přibližné vyčíslení nákladů na provoz, včetně odhadovaných plateb za energie a další služby.

3. Domy: Nemovitosti určené k bydlení i nebytovým účelům. Jde o širokou kategorii různorodých staveb, a stejně tak pestrým rozsahem využití. Nevýhodou ale často bývá tristní stav těchto nemovitostí, proto se od zájemce předpokládá poměrně značná vstupní investice do rekonstrukce objektu. Dá se předpokládat, že u této kategorie bude výrazným kritériem právě záměr budoucího nájemce, jelikož právě ten bude mít nejvýraznější dopad na vzezření i atmosféru v okolí stavby.

4. Pozemky: Aktuálně bychom v této kategorii našli především pachty zemědělských pozemků. Pacht je institut českého občanského práva, který zajišťuje pachtýři právo užívat pozemek a požívat plody, které z činností na něm vznikají. Dotyčná městská část zde figuruje jako propachtovatel, kterému je za umožnění těchto činností odváděn pacht, což je určitá obdoba nájmu. Město chce tímto způsobem pomoci malým zemědělcům, kteří si nemohou dovolit koupi vlastních pozemků, a takto zároveň přispějí ke zhodnocení a kultivaci opomíjených zemědělských pozemků.

5. Projekty: Informativní kategorie, kde návštěvníci Realitního portálu najdou seznam plánovaných developerských projektů metropolitní Prahy i jejích městských částí. Zájemci si tak mohou udělat obrázek o tom, co se na území hlavního města děje nebo bude dít, což jim pomůže i při plánování vlastních investic. Řada projektů navíc slibuje i budoucí možnost zapojení menších investorů.

Součástí Realitního portálu je samozřejmě i Archiv. Zde jdou evidována veškerá výběrová řízení, která již proběhla nebo byla zrušena. V Archivu jsou veřejně dostupné informace o průběhu těchto řízení, včetně jejich výsledku a veškerých smluv uzavřených s kupci a nájemci. Díky tomu Realitní portál hl. m. Prahy naplňuje jeden ze svých vytyčených cílů, jímž je transparentnost při správě městského majetku.

Nejčtenější články