Close search

Učí nás škola to, co je potřeba? Ekonomové i učitelé to vidí stejně, bohužel

Pixabay.com Zdroj: Pixabay.com

Gramotnost není jedna, ale jde o celý soubor různých schopností. V souvislosti s Mezinárodním dnem gramotnosti, který UNESCO vyhlásilo na 8. září, se stále více upozorňuje na nízkou gramotnost. Ano, potýkáme se s ní i my, obyvatelé moderních zemí. Vyzdvihuje se přitom zejména gramotnost sociální, která však nemá ve školském systému vůbec žádnou oporu.

Tradiční vzdělávání nestíhá

Když se na odborné konferenci AFEUS sešli různí experti debatovat o společnosti 4.0, tedy období po čtvrté průmyslové revoluci, které se vyznačuje především robotizací a digitalizací, nabídli řešení pro úspěch člověka. Shodli se na nutnosti přizpůsobit se změnám, učit se novému. Vyzdvihli význam sociální gramotnosti.

Uznávaný český ekonom Tomáš Sedláček i mnozí další odborníci dnes velmi hlasitě upozorňují na nutnost změny přístupu ke vzdělávání. Již nejde o klasické memorování, ve kterém člověk nikdy nepřekoná všudypřítomný Google. Jde o vzdělávání v oblasti praktických znalostí a také prohlubování sociálních dovedností.

Ekonomové upozorňují na význam vzdělávání v oblasti sociálních návyků a rozvoj empatie, potažmo zvyšování emoční inteligence. V tom jsou zajedno s pedagogy. Dle tematické zprávy České školní inspekce považuje téměř 85 % učitelů sociální gramotnost za stejně významnou jako jiné dovednosti, které se rozvíjejí na základních a středních školách. Vzdělávání v sociální gramotnosti označili za stejně důležitý cíl jako je rozvoj znalostí a kognitivních dovedností školáků.

Když je teorie jen teorie...

Problém je ten, že rozvoj sociálních kompetencí žáků není nijak hodnocen ani sledován na téměř pětině českých škol. Na sociální gramotnost chybí pedagogům čas i podpora ze strany rodičů i celé společnosti. Omezení představuje i nedostatečná nabídka vhodných didaktických návodů nebo přímo dovedností pedagogů. Potíž je i v závislosti žáků na komunikačních technologiích, které sociální gramotnost podstatně zhoršují.

Co že to vlastně sociální gramotnost je?

Jedná se o soubor dovedností, které se opírají o určité znalosti. Jde o znalost sebe sama, ale i základní znalosti aplikované psychologie o lidském chování a etice. Součástí sociální gramotnosti jsou i pozitivní postoje a hodnotové vztahy, souvisí s komunikačními dovednostmi, dovednostmi spolupráce nebo schopností nést odpovědnost za své jednání.

Sociální gramotnost českých žáků

Přestože je sociální gramotnost označována pedagogy i ekonomy za důležitou, praktické testy odhalují slabé výsledky dětí v této oblasti. Žáci 9. ročníku dosáhli v sociální gramotnosti průměrně úspěšnosti 54 %. Pouze 1 % žáků uspělo v sociální gramotnosti na výbornou. Studenti 2. ročníku střední školy průměrně dosáhli v sociální gramotnosti úspěšnosti 63 %. 8 % studentů dosáhlo výborného výsledku. Slabých výsledků dosáhlo celých 5 % studentů.

Nejde jen o sociální gramotnost. Gramotnost není jen jedna, i na to by měl vědět každý, kdo se za gramotného chce považovat.

S druhy gramotnosti vás seznámí FOTOGALERIE.

Nejčtenější články

Zavří­t reklamu