Close search

Tescu úspěšně snižuje potravinový odpad. Důležitá je transparentnost zveřejňování dat o objemu odpadu. Dodavatelé společnosti se přidávají

Tesco Zdroj: Tesco

Třetina veškerých potravin se rok co rok na cestě od farmářů ke spotřebitelům vyhodí a pandemie COVID-19 situaci ještě zhoršila. Cílem OSN je snížit do roku 2030 celosvětový potravinový odpad o polovinu, ale podle organizace je svět od dosažení tohoto cíle žalostně daleko. Společnost Tesco ve střední Evropě nicméně dokazuje, že správným přístupem je možné polovičního snížení dosáhnout, dodává pravidelná výroční zpráva OSN. Tesco navíc oznámilo, že na základě svého úsilí při spolupráci s dodavateli pět z nich poprvé zveřejní údaje o svém potravinovém odpadu.

Skupina Champions 12.3 při OSN složená z celosvětových lídrů potravinářského průmyslu, jejímž cílem je urychlit pokrok směrem k dosažení cíle udržitelného rozvoje OSN 12.3, který do roku 2030 globálně snižuje plýtvání potravinami, publikovala svoji pravidelnou výroční zprávu. Podle ní musí více vlád i společností přijmout akční plán pro omezení plýtvání s potravinami a zavázat se k publikování příslušných údajů, má-li být tento cíl splněn. Tím spíše, že na jeho dosažení zbývá necelých 10 let.

Nedávný úspěch společnosti Tesco v boji proti plýtvání potravinami ve svých provozech napříč střední Evropou dokazuje, že daný přístup funguje a je ve zprávě příkladem pro ostatní. Od prvního zveřejnění údajů o potravinovém odpadu v letech 2016/17 se společnosti Tesco podařilo snížit objem potravinového odpadu o 66 %. Při srovnání plýtvání potravinami s celkovým prodejem potravin se plýtvání snížilo o 58 %, což znamená, že pouze 0,69 % potravin, které Tesco prodává, nyní končí v koši (viz naše zpráva o plýtvání potravinami). Cíle udržitelného rozvoje OSN 12.3 tedy společnost dosáhla již 10 let před stanoveným termínem.

Ve společnosti Tesco platí, že žádná potravina vhodná k lidské spotřebě by neměla být vyhozena. Byla přijata řada opatření, která plýtvání předchází. Snižování odpadu je především výsledkem provozních zlepšení, která pomohla snížit množství neprodaných přebytečných potravin. Patří sem zmenšení neproduktivního prodejního prostoru, zjednodušení produktových řad nebo zlepšení přesnosti našich predikcí a objednávkových systémů a snižování cen. Výrazně se podařilo zlepšit řízení přebytku potravin, díky kterému co nejvíce neprodaných přebytečných potravin dostane druhou šanci. V regionu střední Evropy má Tesco 773 obchodů, které darují potravinové přebytky bezpečné k lidské spotřebě potravinovým bankám a dalším charitativním partnerům, kteří se starají o lidi v nouzi. Doposud Tesco takto v regionu darovalo více než 100 milionů porcí jídel. V případě, že potraviny nelze darovat, jsou využívány jako krmivo pro zvěř. Vyhodí se tedy jen to, co skutečně nelze v praxi dále využít.

Od roku 2017, kdy Tesco jako první maloobchodní prodejce ve střední Evropě zveřejnilo údaje o potravinovém odpadu, se zároveň zavázalo zvýšit transparentnost v celém potravinovém dodavatelském řetězci. Dnes proto může s potěšením oznámit, že pět klíčových dodavatelů (ABP, AM FRESH, Brop Slovakia, G's a Hilton Foods Poland) stejně jako samotné Tesco zveřejnilo údaje o potravinovém odpadu. Společně v loňském roce zpracovali 234 008 tun potravin, z nichž pouze 1,5 % těchto potravin (3 429 tun) skončilo jako odpad. Všichni dodavatelé se společností Tesco úzce spolupracují při hledání nejlepších možných způsobů prevence a snižování plýtvání potravinami, jako je kontrola údajů o kvalitě nebo zavádění nových produktových řad. Více informací a jednotlivé výsledky dodavatelů najdete zde.

Tesco si plně uvědomuje, že potravinový odpad je příliš velký problém na to, aby ho jedna společnost zvládla sama. Tesco proto vyzývá další potravinářské podniky, aby se zavázaly snížit do roku 2030 své plýtvání potravinami na polovinu a aby začaly zveřejňovat své údaje o potravinovém odpadu. Klimatická nouze znásobená dopady COVID-19 zvýraznila potřebu aktivně řešit plýtvání potravinami, ale také přináší šanci pozitivně změnit celé odvětví. Jedná se o unikátní příležitost, kterou bychom měli všichni společně využít.

Celý Champions 12.3 report si může přečíst zde

Tesco

Nejčtenější články