Close search

Tesco získalo 4 ocenění TOP Odpovědná firma

Tesco Zdroj: Tesco

V průběhu galavečera pořádaného organizací Byznys pro společnost získala společnost Tesco čtyři ocenění v rámci soutěže TOP Odpovědná firma, která je nejprestižnějším hodnocením firem v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti. 

Ceny TOP Odpovědná firma jsou otevřeny všem firmám v různých fázích přístupu k udržitelnosti, jednotlivé kategorie reflektují úsilí firem v oblasti životního prostředí, diverzity a inkluze, podpory komunit, inovací, vzdělávání a dalších. Celkem 50 nezávislých porotců z akademické sféry, médií, neziskového i komerčního sektoru, ale i z řad významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji kultury podnikání v Česku, vybíralo letos z celkového počtu 67 společností, které se do prestižních cen TOP Odpovědná firma 2022 přihlásily.

Tesco Česká republika obhájilo ocenění LEADER v kategorii TOP Odpovědná velká firma, což řadí společnost mezi špičku nejlepších firem v České republice v oblasti řešení udržitelného podnikání.

Druhé ocenění získalo Tesco v nové kategorii TOP Odpovědná firma v digitalizaci. Tato kategorie oceňuje společnosti, které pomocí digitalizace a umělé inteligence strategicky rozvíjejí a akcelerují udržitelný rozvoj, podporují a zapojují své zaměstnance, zaměřují se na aktuální společenská, komunitní, lokální témata a problémy. Tesco bylo oceněno za aplikaci FoodCloud, která pomáhá efektivněji darovat potravinové přebytky do potravinových bank. Více informací o této aplikaci naleznete ZDE.

Maloobchodník byl také oceněn v kategorii TOP Odpovědná firma v diverzitě za podporu inkluzivní kultury prostřednictvím projektu V Tesco je každý vítán. Cenu získaly firmy, které strategicky podporují diverzitu, inkluzi a flexibilitu na pracovišti, a to z hlediska věku, pohlaví, handicapu, národnosti, sexuální orientace a dalších hledisek a pozitivním způsobem ovlivňují otevřenost firemní kultury.

Speciální ocenění poroty získal řetězec v kategorii TOP Odpovědná firma v životním prostředí za projekt Od žádného jídla nazmar směrem k uzavřené smyčce, díky kterému výrazně přispívá ke snižování negativních dopadů na životní prostředí.

„Ocenění si velmi vážíme. Vnímáme, že díky vzrůstající konkurenci je rok od roku těžší uspět, což nás motivuje, abychom se i my nadále zlepšovali. V loňském roce jsme představili náš nový smysl podnikání „každý den přinášet našim zákazníkům, komunitám a planetě něco navíc“, zmodernizovali jsme náš reporting o udržitelnosti a průběžně pracujeme na naplňování našich ambiciózních závazků. Chceme být vzorem pro další aktéry v potravinářském průmyslu – např. v oblasti snižování potravinového odpadu. Zároveň pomáháme i zákazníkům, nabízíme jim možnosti, jak jíst zdravěji, neplýtvat, a ještě ušetřit nejen svou peněženku, ale i planetu. Chtěla bych poděkovat všem svým kolegům, protože těchto ocenění dosahujeme společným úsilím a já si toho vážím,“ říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco pro Českou republiku.

Nejčtenější články