Close search

Tesco rozdělilo 5 milionů korun neziskovým organizacím

Tesco Zdroj: Tesco

Již pět ročníků pomáhá grantový programu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme” realizovat projekty neziskových organizací po celé republice. Do 5. ročníku programu se přihlásilo celkem 536 organizací. Nyní známe 270 vítězných organizací, které si na realizaci svých projektů rozdělí celkem 5 040 000 korun. V 90 regionech po celé republice se největší podpoře zákazníků těšily projekty zaměřené na děti a zdravotně znevýhodněné osoby.

Žeton pro jeden z nominovaných projektů vhodilo neuvěřitelných 2 871 697 zákazníků. Absolutním vítězem se stala organizace SŠ, ZŠ, MŠ pro sluchově postižené, Praha 5, pro kterou zejména v obchodech Tesco na Praze 5 hlasovalo 72 862 zákazníků.

Pro společnost Tesco je důležité podporovat komunity, kde žijí její zákazníci a zaměstnanci. Maloobchodní řetězec proto již popáté spustil program „Vy rozhodujete, my pomáháme“, který je zaměřený právě na podporu lokálních neziskových a příspěvkových organizací. Zákazníkům dává příležitost zvolit si jeden ze tří projektů, které podporují společenský život ve svém okolí. „V průběhu pěti ročníků tohoto programu jsme podpořili už 810 projektů neziskových a příspěvkových organizací celkovou částkou převyšující 18 milionů korun, “ říká Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro Českou republiku.

Vítěz nebere vše

Všechny projekty, které postoupí do finálového hlasování na obchodech, se mohou těšit na finanční podporu. Pokud zvítězí, dostanou 30 000 korun, když skončí na druhém místě, získávají 16 000 korun, projekty na třetích místech pak 10 000 korun. Nominované organizace využívaly v průběhu hlasování možnost prezentovat své aktivity přímo na obchodech a zákazníkům. Dokázaly tak lépe přiblížit svou činnost a představit svůj projekt.

Podpora lokálních neziskových organizací

Odborným garantem celého programu bylo i v tomto ročníku Nadace Rozvoje Občanské Společnosti, která zároveň prověřila všechny nominované projekty z pohledu jejich transparentnosti, důvěryhodnosti i udržitelnosti a byla také součástí odborné komise, která vybrala do finálního hlasování 270 projektů.

Finanční podporou ale spolupráce Tesca s neziskovými organizacemi rozhodně nekončí. „Chceme být neziskovým organizacím i nadále užiteční a nápomocní, proto chystáme pro jejich vybrané zaměstnance workshopy z oblasti fundraisingu,“ doplňuje Patrik Dojčinovič. 

Zákazníci i neziskové organizace se mohou na konečné výsledky podívat na stránkách http://pomahame.itesco.cz/

Přihlašování do 6. kola programu bude spuštěno 1. dubna. Neziskové a příspěvkové organizace budou mít možnost přihlásit své projekty zaměřující se na podporu revitalizace prostředí, vzdělávání, zdravého životního stylu, sociálně slabých a znevýhodněných skupin, dětí nebo nezaměstnaných až do 3. května. Více informací a postup, jak se do další výzvy programu přihlásit, najdete na https://pomahame.itesco.cz/

 

Nejčtenější články