Close search

Také dodavatelé pomáhají Tescu měnit nepříznivý trend: téměř 10 % celosvětových emisí skleníkových plynů pochází z plýtvání potravinami

Tesco Zdroj: Tesco

Nedávno publikovaná data společného výzkumu Světového fondu na ochranu přírody (WWF) a společnosti Tesco odhadují, že téměř desetina všech emisí skleníkových plynů je výsledkem plýtvání potravinami. Zpráva ukazuje, jak důležité je snížit ztráty a plýtvání potravinami v celém dodavatelském řetězci, nejen v maloobchodě a u koncových spotřebitelů. Do roku 2030 řetězec, který zahrnuje subjekty počínaje zemědělstvím, přes zpracování a výrobu potravin, jejich prodej, až po přípravu pokrmů a jejich konzumaci, pokud nezmění zaběhnuté návyky, stane největším zdrojem globálních emisí a předčí tak i letecký průmysl.

Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů odhaduje, že se ročně v distribuci, maloobchodu a domácnostech vyhodí 1,3 miliardy tun potravin. Zpráva WWF naznačuje, že na farmách po celém světě se vyprodukuje další 1,2 miliardy tun potravinového odpadu. Má se za to, že ze všech vypěstovaných potravin se nespotřebuje přibližně 40 procent, což je více než dříve odhadovaný údaj 33 procent.

Naštěstí jsou tací, kteří pouze nečinně nepřihlíží – společnost Tesco nepracuje pouze na snižování plýtvání potravinami ve svých vlastních provozech, ale také spolupracuje se svými dodavateli na omezování vzniku potravinového odpadu. 80 dodavatelů skupiny Tesco zveřejňuje údaje o plýtvání potravinami a dochází k pokroku směrem ke snižování plýtvání potravinami; devět z těchto dodavatelů má sídlo ve střední Evropě, někteří pak přímo v České republice.

"V Tescu se nám za čtyři roky podařilo snížit plýtvání potravinami o 71 %. Snižování plýtvání potravinami je zároveň cesta ke snížení emisí. Velmi si proto vážím úsilí našich dodavatelů, kteří se připojili k Tescu a měří a analyzují plýtvání potravinami ve vlastních provozech. Z pohledu změny klimatu je zveřejňování zpráv o plýtvání potravinami velkým krokem ke snížení emisí skleníkových plynů. Skutečně již nemůžeme ztrácet čas,“ uvádí generální ředitelka společnosti Tesco v České republice Katarína Navrátilová.

Devět dodavatelů vlastních značek Tesco (ABP, AM FRESH, Brop Slovensko, G's CE, Hilton Food, Daifressh, Mastergood, La Lorraine a Greenyard Frozen) publikovalo svá data o plýtvání potravinami jako součást společného závazku řešit plýtvání potravinami v regionu střední Evropy (Tesco vedle České republiky působí také na Slovensko a Maďarsku). Tito dodavatelé reprezentují 25 % všech prodejů čerstvých výrobků v maloobchodní síti Tesco, a proto jejich opatření v oblasti plýtvání potravinami mohou výrazně pomoci zvrátit tento negativní trend.

Jedním z příkladů firem, které v praxi pomáhají omezovat plýtvání, je společnost La Lorraine, největší tuzemský výrobce a distributor mražených pekařských a cukrářských výrobků, který v závodě v Kladně na 13 moderních linkách vyrábí kolem 500 různých výrobků. Společnost za loňský rok zpracovala téměř 85 000 tun potravin, přičemž potravinový odpad - staré těsto, které bylo vyexpedováno ke kompostování - činil 2,9 % z celkového objemu.  La Lorraine se, stejně jako Tesco, zavázalo snížit svůj potravinový odpad do roku 2030 o polovinu. Pomoci k tomu firmě má zejména cílené školení zaměstnanců, technické zkrácení prostojů a pravidelná měsíční analýza vyplýtvaného odpadu.

"Plýtvání potravinami není jen ekonomickým a sociálním problémem, ale má také významné environmentální důsledky. Potraviny, které nejsou zkonzumovány, zpracovány nebo zkompostovány výrazně zvyšují naše emise CO2. Každá iniciativa, která řeší plýtvání potravinami, je krokem k naší udržitelné budoucnosti. Proto WWF vyzývá všechny zúčastněné strany, aby do roku 2030 snížily plýtvání potravinami na polovinu a omezily potravinové ztráty,“ dodává Irene Lucius, regionální ředitelka Světového fondu na ochranu přírody (WWF) pro střední a východní Evropu.

Spolupráce s dodavateli a dalšími aktéry je pro Tesco klíčem v boji proti plýtvání potravinami. Celkovým přístupem společnosti Tesco vždy bylo co nejvíce využívat vše, co je určeno k lidské spotřebě. Výrobky „Perfectly Imperfect“ (Dokonale nedokonalé) například umožňují obchodníkovi efektivně využít i ovoce a zeleninu, které sice nemá perfektní vzhled, ale zachovává si vysokou kvalitu. Tesco zároveň neúnavně pracuje na distribuci neprodaných potravin do potravinových bank a místních charitativních organizací a motivuje zákazníky, aby neplýtvali potravinami doma. 

Další informace o údajích o plýtvání potravinami od dodavatelů společnosti Tesco a společnosti Tesco.

Nejčtenější články