Close search

Tajemství mystického hradu Houska, kde se striktně nedoporučuje přespávat

extrastory.cz Zdroj: extrastory.cz

Hrad Houska, který by měl být údajně ještě starší než náš nejstarší hrad Bezděz, je opředen zvláštním tajemstvím a řadí se k nejmystičtějším hradům v Česku. Také se mu přezdívá brána do pekel. Proč tomu tak je a co tento hrad ukrývá za tajemství?

Původ neznámý

Na Housce je nejzvláštnější to, že se nikde nedočtete, kde se tento hrad vzal, jak dlouho tu stojí a co tu vlastně dělá. Proč vystavěli hrad uprostřed středověkých nepropustných hvozdů a pralesů, kudy nevedla ani obchodní cesta, ani žádná hranice a místo bylo neobydlené?

Houska stojí na místě, které nemá ze strategického hlediska žádný význam. Byl postaven v naprosté pustině bez zdroje vody. Neexistuje zkrátka žádný důvod, proč byl zbudován. Jelikož se nachází jen pár kilometrů od Bezdězu, nabízí se, že mohl plnit nějakou pomocnou funkci hradu Bezděz.

Špunt nad peklem

Hrad Houska je velmi zajímavý i po architektonické stránce. Celý obranný systém je zaměřený proti “vnitřnímu nepříteli.” Snad možná proto si od nepaměti sebou nese tento hrad legendu, že je tu kvůli tomu, aby se cosi, co nikdy nebývá specifikováno, nemohlo dostat ven, do okolního světa.

Podle legendy byl hrad zbudován na skále, ve které vedle cesta až do pekla. Pod peklem si můžeme představit cokoliv. Houska prý slouží jako jakýsi špunt, který chrání vnější svět od negativních sil zdola.

Stále vlhká kaple

Právě nad touto pekelnou cestou stojí hradní kaple. Ta byla objevena v podstatě nedávno, až ve dvacátých letech minulého století a je nápadně podobná kapli na hradě Bezdězu. Zajímavé je, že stěny kaple jsou vždy vlhké i v létě, zatímco stěny sousedních místností jsou suché.

Podzemní labyrint

Traduje se, že, že v podzemí hradu je množství podzemních chodeb a prostor, v nichž mají být pohřbeny “jisté věci” a kostry “nelidí”. Místo, kudy bylo možno do těchto chodeb vstoupit mělo být označeno nad dnes již neexistující hradní bránou.

Je možné, že ještě předtím, než byl hrad Houska postaven, bylo toto místo natolik zvláštní, že připoutalo pozornost tehdy vládnoucí třídy. Je možné, že tu existoval nebo existuje přestup do jiného světa, jehož obyvatelé mohou být od nás natolik odlišní, že splňovali představu o obyvatelích pekel. Lidé se tedy ptají: “Co to bylo za nebezpečí, které zřejmě ohrožovalo samotné základy feudálního státu, byl-li proti tomuto nebezpečí zbudován takový hradní komplex?”

Přenocování se nedoporučuje

Podle jiné legendy se na housce a v jejím okolí zjevuje postava v černé mnišské kápi, která nemá obličej a sleduje opovážlivce, kteří by chtěli Housku navštívit v noci nebo zde dokonce přenocovat. Je dokázáno, že i naprostí bezvěrci se tu necítí úplně nejlépe. Přespání se rozhodně nedoporučuje ani v okolí hradu.

 

Nejčtenější články